Efekt edukacyjny

Inwestycja pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w Instytucie Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni” jest już gotowa. Projekt został zrealizowany w ramach konkursu „Słoneczne Pomorze”. Partnerem tego przedsięwzięcia był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 
mikroinstalacj1a
 
W pobliżu jednego z obiektów uczelni zainstalowano osiem paneli fotowoltaicznych, o łącznej mocy 2,4 kW. Mikroinstalacja jest wyposażona w czujniki natężenia promieniowania słonecznego, temperatury i prędkości wiatru. Dodatkowo system posiada możliwość zbierania i wizualizacji danych o produkcji energii i danych atmosferycznych. Instalacja składa się z paneli o wysokiej wydajności na poziomie 18,3% oraz inwertera, który umożliwia oddawanie wygenerowanej energii elektrycznej do sieci.
 
Podłączenie instalacji z siecią elektryczną Akademii Marynarki Wojennej częściowo zaspokaja potrzeby energetyczne uczelni. Dzięki temu zmniejszyła się ilość energii elektrycznej pobieranej od dostawcy zewnętrznego. W jednym z pomieszczeń uczelni umieszczono panel LCD, pokazujący m.in. wielkość wytwarzanej energii w zależności od parametrów środowiskowych. Pełni on funkcję edukacyjną, gdyż przyczynia się do wzrostu świadomości ekologicznej studentów.
 
Ponadto prowadzony na uczelni przedmiot „Niekonwencjonalne systemy zasilania”, został wzbogacony o cykl ćwiczeń laboratoryjnych. Na zajęciach tych studenci tworzą własne aplikacje, które pozwalają na ocenę sprawności paneli, w zależności od warunków ich pracy. Z kolei w ramach zajęć laboratoryjnych z przedmiotu „Elektroenergetyka”, studenci zapoznają się z technicznymi aspektami oddawania energii pozyskanej z ogniw fotowoltaicznych do sieci energetycznej. Zajęcia te pozwalają przyszłym inżynierom zdobyć wiedzę na temat projektowania instalacji fotowoltaicznych.
 
Koszt całkowity zadania to 38,4 tys. zł. WFOŚiGW w Gdańsku udzielił na ten cel dotacji w wysokości 9,6 tys. zł.
 
Na podstawie: www.wfosigw.gda.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu