Dystrybucja ciepła w Grudziądzu

Dystrybucja ciepła w Grudziądzu i zakończone inwestycje

Grupa OPEC chwali się, że zrealizowała dwie duże inwestycje dofinansowane z Funduszu Spójności Unii Europejskiej (UE), w obszarze, jakim jest dystrybucja ciepła w Grudziądzu. To inwestycje, których przedmiotem była modernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w Grudziądzu.

Dystrybucja ciepła w Grudziądzu ze zmodernizowanym systemem

30 września br. spółka OPEC-SYSTEM ukończyła, rozpoczętą w 2018 r., modernizację systemu ciepłowniczego w ramach zadania Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”. Inwestycję przeprowadzono w trzech etapach, w obrębie osiedli mieszkaniowych: Kopernika, Strzemięcin i Mniszek.

Dzięki wsparciu z Funduszu Spójności zmodernizowano ponad 10 km sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz wybudowano 114 indywidualnych węzłów cieplnych. Wartość inwestycji wyniosła ponad 24 mln zł, z czego ok. 72% stanowiły środki pochodzące z UE – wskazuje Grupa OPEC.

Dystrybucja ciepła w Grudziądzu – system ciepłowniczy przebudowany

Z kolei 10 października br., spółka OPEC-SYSTEM, zakończyła również inną inwestycję związaną z przebudową miejskiego systemu ciepłowniczego. Projekt pt. „Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu” rozpoczęty został w drugiej połowie 2018 r. budową czterech węzłów cieplnych na osiedlu Lotnisko. Rok później na tym osiedlu ruszyły prace przy wymianie osiedlowej sieci i przyłączy ciepłowniczych a w listopadzie 2019 r. rozpoczęły się prace na osiedlu Kawalerii Polskiej. Dzięki realizacji tej inwestycji spółka OPEC-SYSTEM wybudowała 115 indywidualnych węzłów cieplnych oraz zmodernizowała łącznie ponad 14,6 km sieci i przyłączy ciepłowniczych. Całkowity koszt projektu wyniósł prawie 51 mln zł, z czego ponad 65% to udział unijnego dofinansowania – wyliczyła firma.

Dystrybucja ciepła w Grudziądzu – dla poprawy jakości powietrza

Systematycznie rozwijająca się infrastruktura ciepłownicza w Grudziądzu, to większe bezpieczeństwo dostaw ciepła, lepsze możliwości przyłączeniowe dla nowych odbiorców oraz poprawa jakości powietrza poprzez niższą emisję pyłów i gazów do atmosfery – podkreśla przedsiębiorstwo. Środki na realizację projektów pochodziły z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dzięki zaangażowaniu wykonawców, pomimo trwającej pandemii, z zachowaniem pełnych środków bezpieczeństwa, prace przebiegały zgodnie z harmonogramem i zostały ukończone przed wyznaczonym terminem – chwali się OPEC.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Grupa OPEC

reklama

 

reklama