Dwukierunkowa instalacja do produkcji wodoru

Dwukierunkowa instalacja do produkcji wodoru tematem projektu badawczego

Centrum Badawczo Rozwojowe im. Faradaya Grupy Energa (CBRF) wspólnie z naukowcami zrealizuje projekt badawczy w zakresie dwukierunkowej instalacji do produkcji wodoru – poinformowała Grupa Energa. Jak zaznacza przedsiębiorstwo energetyczne instalacja może być kluczowym elementem układów do magazynowania energii, mającym wpływ na efektywność odnawialnych źródeł energii (OZE), a także na zwiększenie elastyczności pracy elektrowni.

Dwukierunkowa instalacja do produkcji wodoru z unijnym dofinansowaniem

Jak podaje Energa, 10 marca br. CBRF podpisało umowę na dofinansowanie ze środków unijnych projektu budowy modułowej instalacji odwracalnych ogniw stałotlenkowych, wytwarzających wodór, służącej do poprawy elastyczności pracy elektrowni. Budżet projektu wynosi 7,4 mln zł, a wysokość dofinansowania ze środków unijnych – 5,7 mln zł.

To pierwszy taki projekt w Grupie Energa finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). – Jest to nasz pierwszy tego typu innowacyjny projekt z wodorem. Cieszy docenienie wysokiego zaangażowania zespołu CBRF i współpracujących z nami naukowców. Projekt uzyskał bowiem rekordowy wynik w zakresie oceny kryteriów dofinansowania – mówi Marcin Karlikowski, prezes CBRF.

Jak zaznacza Energa, projekt uzyskał bardzo dobre opinie ekspertów, a będzie realizowany przez CBRF (lidera konsorcjum) oraz Instytut Maszyn Przepływowych PAN. Podwykonawcą będzie natomiast Instytut Energetyki.

Prototypowa dwukierunkowa instalacja do produkcji wodoru w ciągu trzech lat

Prototypowa instalacja ma powstać w ciągu trzech lat. Będzie wytwarzać wodór oraz energię elektryczną, zwiększając elastyczność pracy elektrowni oraz wykorzystanie OZE w Grupie Energa. Jeśli projekt spełni wszystkie założenia, które przyjęli naukowcy, instalacje tego typu pojawią się w kolejnych obiektach.

Celem projektu jest opracowanie i konstrukcja układu wytwarzającego wodór z użyciem pary technicznej – power-to-gas (P2G). Taka instalacja może być – wg Energi – kluczowym elementem układów do magazynowania energii, z wykorzystaniem nadmiarowej energii, w szczególności pochodzącej z OZE o niestabilnym charakterze pracy (energia wiatrowa i słoneczna).

Ogniwa elektrotechniczne, pracujące również w trybie odwracalnym (rSOC), umożliwiają poprawę elastyczności pracy konwencjonalnych bloków energetycznych. W ramach projektu przeprowadzone będą prace badawczo-rozwojowe zorientowane na prototypową instalację ze stosem rSOC, który w trybie elektrolizera uzyskuje sprawność powyżej 70%, a w trybie ogniwa paliwowego (SOFC) – 60%, co daje sprawność ogólną procesu ok. 42% – tłumaczy Energa.

Energa podkreśla przy tym, że wytwarzanie paliw syntetycznych z wykorzystaniem nadmiarowej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych pozwala na integrację systemu elektroenergetycznego z systemem gazowym, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo systemu energetycznego.

Na podstawie media.energa.pl

fot. Grupa Energa

reklama

 

partner merytoryczny