Umowy w ramach projektu offshore

Dwie umowy w ramach projektu offshore podpisane

Dwie umowy w ramach projektu offshore zawarła firma PGE Baltica. Spółka odpowiedzialna za wdrożenie Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE, nawiązała współpracę z wiodącymi wykonawcami na światowym rynku offshore – DHI oraz DNV GL.

Umowy w ramach projektu offshore – wykorzystać potencjał farm wiatrowych na Bałtyku

PGE podkreśla, że PGE Baltica zgodnie z planem realizuje kolejne działania w ramach Programu Offshore, zakładającego budowę trzech morskich farm wiatrowych – Baltica-1, Baltica-2 i Baltica-3. Jednym z istotnych jego elementów jest przeprowadzenie szeregu badań i analiz, wymaganych do przygotowania wniosku o pozwolenie na budowę farm.

Podstawą neutralności klimatycznej Grupy PGE w 2050 r. będzie efektywna energetyka odnawialna. Farmy wiatrowe na Bałtyku mają ogromny potencjał, który chcemy wykorzystać we współpracy z najlepszymi, budując nasze doświadczenie i kompetencje. Umowy podpisane z DHI oraz DNV GL, wiodącymi wykonawcami na światowym rynku offshore, są tego dowodem – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Umowy w ramach projektu offshore – wykonanie studium meteorologiczno-oceanograficznego i weryfikacja modelu współpracy

Po zakończeniu dwuletniej kampanii badania wiatru kolejnym etapem wymaganych analiz jest wykonanie studium meteorologiczno-oceanograficznego (tzw. met-ocean), czyli zbudowanie kompleksowego modelu m.in. warunków zafalowania, prądów, prędkości wiatru, temperatury czy zasolenia wody w Bałtyku. Badania te są niezbędne do przygotowania, instalacji i eksploatacji infrastruktury realizowanych przez PGE morskich farm wiatrowych. Wykonawcą studium dla dwóch z trzech planowanych, morskich farm wiatrowych PGE, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, będzie DHI – niezależna międzynarodowa organizacja konsultingowo-badawcza, która posiada w tym obszarze bogate, ponad 50 letnie doświadczenie.

Studium met-ocean dla PGE Baltica wykonane zostanie z użyciem najbardziej zaawansowanych narzędzi i metodyk modelowania, adekwatnych do specyfiki Morza Bałtyckiego.

PGE Baltica podpisała również umowę z innym renomowanym wykonawcą – firmą DNV GL. Głównym zadaniem DNV GL jest niezależna weryfikacja technicznych aspektów modelu współpracy z potencjalnym partnerem strategicznym dla projektów Baltica-2 i Baltica-3, jak również niezależna weryfikacja wybranych założeń projektowych, z uwzględnieniem najlepszych praktyk w sektorze morskiej energetyki wiatrowej i interesów Grupy Kapitałowej PGE.

Dwie elektrownie wiatrowe do 2030 r.

PGE planuje do 2030 roku uruchomić dwie farmy Baltica 3 i Baltica 2, a po 2030 roku włączyć do systemu elektroenergetycznego również farmę Baltica 1. Obecnie przygotowywane inwestycje osiągną łączną moc do 3,5 GW. Program budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim jest realizowany poprzez spółkę celową PGE Baltica.

Na podstawie informacji nadesłanej przez PGE

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

partner merytoryczny