Dotacja w wysokości ponad 795 tys. zł

Dotacja w wysokości ponad 795 tys. zł

Dotacja w wysokości ponad 795 tys. zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ma pozwolić firmie Innovation AG Albert Gryszczuk na budowę demonstratora innowacyjnego samobieżnego urządzenia do czyszczenia paneli PV na farmach fotowoltaicznych. Jak zaznacza Fundusz, całkowity koszt zadanie ma wynieść ok. 1,3 mln zł.

Dotacja w wysokości ponad 795 tys. zł na prototyp urządzenia do czyszczenia zestawów fotowoltaicznych

W wyniku dofinansowanych prac badawczo-rozwojowych powstać ma prototyp urządzenia do czyszczenia zestawów fotowoltaicznych. Urządzenie będzie składać się z dwóch modułów: elektrycznego, terenowego samochodu wyposażonego w zbiorniki wody (a także przemysłowe generatory pary, układy rurociągów i zaworów) oraz robota myjącego (wyposażonego w system napędu i sensorów, układ śledzenia paneli, układ gąsienic, kolektory z dyszami parowymi i odsysającymi oraz elektroniczny układ sterowania i prowadzenia).

Prototyp urządzenia do czyszczenia zestawów fotowoltaicznych może ograniczyć straty energii i finansowe

Biorąc pod uwagę bardzo dynamiczny rozwój rynku fotowoltaiki (PV) w Polsce i powstawanie coraz większych tego typu elektrowni, wdrożenie urządzenia oraz uruchomienie jego produkcji masowej może przynieść wiele korzyści – zauważa NFOŚiGW, który dodaje, że stwierdzono, iż sprawność produkcji energii elektrycznej z paneli bez ich konserwacji i mycia, spada w ciągu roku o 10%. Oznacza to straty w zakresie wytwarzanej energii, a co za tym idzie w sferze finansowej. Zakłada się, że przy użyciu technologii myjącej (np. dwukrotnie w ciągu roku), spadek wydajności będzie wynosił maksymalnie 5%. Prototyp, na którego opracowanie przyznana została dotacja w wysokości ponad 795 tys. zł będzie pierwszym urządzeniem w Polsce, którego wydajność będzie przekraczała 1000 m2/h. Technologia mycia ma polegać na użyciu silnego wąskiego strumienia pary wodnej (z szybkim odsysaniem skroplin i zanieczyszczeń z recyrkulacją oczyszczanej wody). Nie przewiduje się użycia detergentów. Robot myjący ma się automatycznie dostosowywać do gabarytów paneli i płynnie się na nich poruszać dzięki gąsienicowemu/rolkowemu systemowi przemieszczania się. Zautomatyzowany system naprowadzania pozwolić ma na zwolnienie operatora z prowadzenia robota.

Dotacja w wysokości ponad 795 tys. zł – umowa podpisana 11 lutego

Umowę dofinansowania niniejszego przedsięwzięcia, w ramach której przyznana została dotacja w wysokości ponad 795 tys. zł, zawarto 12 lutego br. przez Artura Lorkowskiego, wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Alberta Gryszczuka, właściciela firmy – beneficjenta dotacji. Wsparcie przyznano w ramach programu NFOŚiGW „Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”.

Przy okazji warto przypomnieć, że Innovation AG realizowało już wcześniej projekt finansowany przez NFOŚiGW w ramach programu „Sokół”. Prace zakończyły się pełnym sukcesem wdrożeniowym, a wyprodukowany pierwszy, w pełni elektryczny, samochód terenowy od ponad dwóch lat znakomicie sprawdza się w najtrudniejszych warunkach (jeżdżąc w kopalniach, po terenach leśnych oraz górskich). Na bazie dofinansowanego przez NFOŚiGW projektu tworzone są już kolejne pojazdy – przypomina Fundusz.

Na podstawie www.nfosigw.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny

reklama