Dotacja na termomodernizację.

Dotacja na termomodernizację

Unijna dotacja wesprze termomodernizację wałbrzyskich bloków z wielkiej płyty – informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Dofinansowanie zyskały prace związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej dziewięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Wałbrzychu.

Realizacja projektu, którego wartość oszacowana na niemal 8,5 mln zł, rozpocznie się 30 lipca br. i potrwa do 30 listopada 2019 r.

Dotacja na termomodernizację budynków mieszkalnych w Wałbrzychu

Wałbrzyska inwestycja przewiduje prace związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej dziewięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Całkowita powierzchnia użytkowa bloków poddanych termomodernizacji wynosi blisko 25 tys. m2. Wszystkie budynki objęte projektem zostały wykonane w technologii prefabrykowanej wielkiej płyty, a przeprowadzony wcześniej audyt wskazał, że należy przeprowadzić działania polegające m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych balkonowych, stropodachu wentylowanego i klatki schodowej. Do tego dochodzi wymiana okien klatek schodowych i piwnicznych, zmiana stolarki okiennej strychu, wymiana drzwi wejściowych, a także wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej oraz modernizacja instalacji grzewczej.

Szacuje się, że w wyniku przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie ok. 1042 tony równoważnika CO2. Ponadto zmniejszy się zużycie energii końcowej o 16051 GJ/rok, a pierwotnej – o niespełna 5,8 mln kWh/rok. Na potwierdzenie efektu ekologicznego, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu ma czas do końca 2019 r.

Źródłem dotacji, przyznanej przez NFOŚiGW, jest poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wsparcie wyniesie ponad 5,8 mln zł. Umowa o dofinansowanie zawarta została 6 lipca br., a swoje podpisy złożyli pod nią Piotr Woźny, zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW, Agnieszka Ignatowska, zastępca dyrektora Departamentu Księgowości i Rozliczeń NFOŚiGW oraz Tadeusz Choczaj, prezes Zarządu i Jerzy Kristen, zastępca prezesa Zarządu ds. Technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu.

Jak podaje NFOŚiGW, jest to 15 umowa podpisana z zakresu zmniejszania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – na podstawie zawartych wcześniej porozumień – dofinansuje modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków spółdzielniom mieszkaniowym, m.in. z Wrocławia, Opola, Gorzowa Wielkopolskiego i Warszawy. Całkowity budżet, który został wygospodarowany na tego typu działania to – w ramach drugiego naboru z unijnego poddziałania 1.3.2 – 300 mln zł, z czego rozdysponowano dotychczas ponad 52,7 mln zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

reklama