Badanie złóż geotermalnych

Dotacja na badanie złóż geotermalnych w Sękowej

Ponad 17 mln zł dotacji otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) gmina Sękowa (powiat gorlicki, woj. małopolskie) na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego, sięgającego 3 km w głąb ziemi.

Celem dofinansowanego przedsięwzięcia jest rozpoznanie złóż wód termalnych w Sękowej. Chodzi o zbadanie perspektywicznych poziomów wodonośnych z utworów fliszu oraz przeprowadzenie testów hydrodynamicznych i badań fizyko-chemicznych umożliwiających ocenę parametrów pokładów, poprzez wykonanie pionowego otworu wiertniczego Sękowa GT-1.

Badanie złóż geotermalnych w Sękowej z dotacją NFOŚiGW

Narodowy Fundusz podkreśla, że według zaawansowanych analiz geologicznych, Polska jest bardzo zasobna w wody termalne. Naukowcy potwierdzili, że nawet na 80% powierzchni naszego kraju można ich skutecznie poszukiwać. Najkorzystniejsza jest eksploatacja gorących wód mających właściwe parametry, tzn. jak najwyższą temperaturę oraz umiejscowienie jak najbliżej powierzchni ziemi. Trzeba dodać, że temperatura wód na obszarach wodonośnych w Polsce wynosi od 30o do 130oC, a głębokość występowania źródeł w skałach osadowych – sięga od 1 km do 10 km. Aby inwestycje w geotermię były opłacalne – informuje NFOŚiGW – potrzebne są także odpowiednia wydajność źródła i stosunkowo niskie zasolenie. Skorzystanie z tego lokalnego odnawialnego i stabilnego źródła energii w każdym przypadku muszą jednak poprzedzać odwierty badawczo-poszukiwawcze.

W ciągu ostatnich lat NFOŚiGW przekazał już wparcie finansowe (ze środków własnych) na osiem tego typu przedsięwzięć – w Kole, Turku, Sieradzu Lądku-Zdroju, Sochaczewie, Tomaszowie Mazowieckim, Dębicy i Szaflarach. Całkowita łączna kwota przeznaczona na te projekty wyniosła ponad 170 mln zł. Teraz do tego grona dołącza małopolska Gmina Sękowa, otrzymując z NFOŚiGW na odwiert badawczy (kosztujący 17,65 mln zł) dotację w wysokości 17,6 mln zł.

Zakończenie realizacji pionowego odwiertu geotermalnego w Sękowej planowane jest na lipiec 2020 r. Wiercenie i prace geologiczne wykonywane będą zgodnie z projektem robót. Przewiduje się, że z odwiertu popłynie woda termalna o temperaturze ok. 60oC, a wydajność źródła ma sięgnąć 40-70 m3/h. z kolei mineralizacja wody ma sięgnąć 20 g/l. Miejsce odwiertu zostało wskazane po analizach geologicznych wykonanych przez specjalistów z AGH w Krakowie oraz wykonawcę projektu robót. Docelowo odwiert zostanie poprowadzony na głębokość 3000 m.

Możliwą do uzyskania moc potencjalnej ciepłowni geotermalnej w Sękowej określono na poziomie 6,5 MW, a produkcja energii mogłaby wynieść 40595 MWh. Efektem ekologicznym miałoby być uzyskanie redukcji emisji CO2 na poziomie ponad 14,1 tys. Mg/rok.

Dotacja z programu priorytetowego Geologia i górnictwo

Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia podpisali, 10 kwietnia br. w Sękowej, Marek Ryszka, p.o. prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Małgorzata Małuch, wójt Gminy Sękowa.

Jednym z warunków przyznania dotacji dla Sękowej była deklaracja gminy o przeznaczeniu uzyskanej energii cieplnej do ogrzewania lokalnych domów. Dofinansowanie dla projektu zostanie przekazane ze środków krajowych NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego Geologia i górnictwo, Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. NFOŚiGW

partner merytoryczny