dostosuje sieci energetyczne do OZE

Dostosuje sieci energetyczne do OZE

Firma TAURON Dystrybucja poinformowała, że pozyskała kolejne środki unijne na budowę i modernizację sieci średniego i niskiego napięcia. Jak zaznacza przedsiębiorstwo energetyczne, głównym celem realizowanych projektów będzie budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej pozwalająca na zwiększenie zdolności przyłączenia odnawialnych źródeł energii (OZE).

W 2019 r. TAURON Dystrybucja podpisał siedem umów o dofinansowanie budowy i przebudowy sieci dystrybucyjnych na kwotę ponad 27 mln zł. Głównym celem realizowanych projektów będzie zapewnienie takiego funkcjonowania sieci elektroenergetycznej, która umożliwi przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE w rozproszeniu.

TAURON dostosuje sieci energetyczne do OZE ze wsparciem środków unijnych

Do naszej sieci dystrybucyjnej przyłączamy coraz więcej odnawialnych źródeł energii. Tylko w pierwszym półroczu tego roku przyłączyliśmy ich więcej, niż w całym 2018 roku. To dla energetyki duże wyzwanie, bo stale musimy dbać o dostosowanie naszej infrastruktury do wymagań przyłączanych instalacji. W ubiegłym roku przeznaczyliśmy ponad 1,1 mld zł na inwestycje związane z modernizacją i odtworzeniem sieci oraz przyłączyliśmy 63 tys. nowych klientów. Pozyskane dofinansowanie uzupełni nasze nakłady inwestycyjne, które w 2019 roku wynoszą ponad 1,7 mld zł – mówi Jerzy Topolski, wiceprezes TAURON Dystrybucja.

Dotychczas, przy wsparciu środków pomocowych, spółka energetyczna wybudowała i zmodernizowała, ponad 176 km sieci elektroenergetycznych średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (nn) dla OZE na terenie woj. dolnośląskiego oraz 180 km na terenie woj. małopolskiego. Do połowy 2020 r. planowanych jest kolejnych 80 km na terenie woj. małopolskiego.

Firma informuje, że TAURON Dystrybucja podpisał już w sumie 46 umów na dofinansowanie działań inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 na kwotę dotacji ponad 195 mln zł. Są to projekty inwestycyjne mające na celu przede wszystkim osiągnięcie funkcjonalności sieci inteligentnych, ograniczenie strat sieciowych wyrażające się w ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej, zapewnienie warunków technicznych dla realizacji nowych przyłączeń, w tym możliwości przyłączenia OZE oraz wzrost bezpieczeństwa energetycznego, a także jakości i ciągłości zasilania odbiorców.

Na podstawie media.tauron.pl

fot. TAURON

reklama

 

partner merytoryczny