Dofinansowanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Dofinansowanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Do 29 marca br. potrwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych w Krakowie.

Jak podaje Urząd Miasta Krakowa (UM) na realizację programu zarezerwowano 3 mln zł. Łączna kwota dotacji może wynieść maksymalnie 50 tys. zł.

Dofinansowanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych w Krakowie

Tegoroczny nabór jest kontynuacją pilotażowego programu, który został zrealizowany w Krakowie w ubiegłym roku

W zeszłym roku dotacji udzielono dla 23 budynków na łączną kwotę 978,5 tys. zł. Ostatecznie termomodernizacja została zrealizowana w 22 budynkach – mówi Jan Urbańczyk, dyrektor Wydziału ds. Jakości Powietrza UM.

Warto zaznaczyć, że w ramach programu o dotację mogą ubiegać się osoby, których dochód gospodarstwa domowego nie przekracza 250% kryterium dochodowego, czyli odpowiednio 1320 zł netto na miesiąc w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1752,50 zł netto na miesiąc w przypadku gospodarstwa jednoosobowego. Podania o wydanie informacji o wysokości dochodu należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie.

Dotacja jest udzielana właścicielom budynków jednorodzinnych. – Budynek musi posiadać wymieniony system ogrzewania z paliwa stałego na ogrzewanie proekologiczne po 13 września 2011 r. Jeżeli jest to budynek, który wciąż posiada ogrzewanie na paliwo stałe, to o dotację można się starać tylko w sytuacji, gdy zmiana systemu ogrzewania będzie realizowana w ramach Programu ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa – zaznacza dyrektor Urbańczyk.

Krakowski ratusz zaznacza, że maksymalna łączna kwota dotacji nie może przekroczyć 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 50 tys. zł. Warto zaznaczyć, że termomodernizacja budynku będzie musiała zostać wykonana na podstawie zaleceń zawartych w audycie energetycznym lub ocenie energetycznej. Dokumenty te mieszkańcy muszą sporządzić we własnym zakresie.

Na podstawie krakow.pl

fot. sozosfera.pl

partner merytoryczny