dofinansowanie na OZE

Dofinansowanie na OZE dla Rybnika

Dofinansowanie na OZE, czyli odnawialne źródła energii. zyskał projekt „Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany”. Urząd Miasta Rybnika (UM) przekazał, że jako inicjator i lider projektu, Rybnik wspólnie z gminami partnerskimi pozyskał ponad 143 mln zł dotacji ze środków Unii Europejskiej. Są one przeznaczone na realizację przedsięwzięcia grantowego. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

Właściciele nieruchomości będą mogli uzyskać wsparcie w wysokości…

Jest to największy projekt grantowy, jaki do tej pory będzie realizowało nasze miasto. Polega on na przyznawaniu dotacji mieszkańcom gmin uczestniczącym w przedsięwzięciu, którzy są właścicielami nieruchomości, na zakup, dostawę i montaż instalacji OZE wytwarzających energię cieplną i elektryczną wraz z magazynowaniem energii – podkreślił Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

W ramach projektu, właściciele nieruchomości będą mogli uzyskać nawet 104 tys. zł dofinansowania w przypadku zakupu zestawu obejmującego pompę ciepła do centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, instalację fotowoltaiczną oraz magazyn energii elektrycznej wraz z system zarządzania energią.

W projekcie przewidziano łącznie 2596 szt. instalacji OZE oraz 1678 szt. magazynów energii elektrycznej i cieplnej. W wyniku projektu redukcja emisji ma wynieść blisko 12 tys. ton CO2/rok.

Rekordowo wysokie dofinansowanie na OZE

Projekt, z rekordowo wysokim dofinansowaniem na OZE, w wysokości 143 mln zł, odpowiada na wyzwania stojące przed gminami z problemami środowiskowymi oraz w transformacji górniczej, dla których wyzwaniem jest ukierunkowanie wsparcia na poprawę jakości środowiska. Rozwój energetyki rozproszonej przyczyni się do poprawy jakości powietrza podregionu rybnickiego, zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym gmin, redukcji zanieczyszczeń, poprawy zdrowia i sytuacji ekonomicznej mieszkańców, a także do kształtowania postaw proekologicznych – zaznaczył prezydent. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 20242026. Projekt obejmuje też kampanię edukacyjną, na którą składają się działania, mające wpływ na kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców. Dodatkowo prowadzone są działania proekologiczne, mające wpływ na realizację celów środowiskowych określonych w Europejskim Zielonym Ładzie.

To odpowiedź na problemy województwa śląskiego, zidentyfikowane w Strategii Rozwoju Województwa „Śląskie 2030” Zielone Śląskie. Wskazano tam, iż główną przyczyną złej jakości powietrza jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych, a poprawa jakości powietrza jest kluczowym wyzwaniem dla województwa.

Dofinansowanie na OZE wykraczające poza granice

Zdajemy sobie sprawę, że powietrze nie zna granic, dlatego podejmujemy działania wykraczające poza obszar naszego miasta. Przykładem tego jest ten projekt, który przyczyni się do poprawy powietrza nie tylko w naszym mieście, ale również w gminach ościennych – zaznaczył Piotr Kuczera.

Kolejnym projektem , w ramach którego w najbliższych dniach odbywał się będzie nabór wniosków na przedsięwzięcia proekologiczne (dotacje na zakup i montaż pomp ciepła), jest inicjatywa organizowana przez Związek Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – zapowiedział UM.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu