Dofinansowanie na modernizację oświetlenia

Dofinansowanie na modernizację oświetlenia ulicznego dla Bolesławca

Bolesławiec otrzymał dofinansowanie na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie całego miasta – poinformowała Polska Agencja Prasowa (PAP). Za dwa lata w Bolesławcu dzięki realizacji przedsięwzięcia ma być jaśniej i oszczędniej. Miasto otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”.

Dofinansowanie na modernizację oświetlenia ulicznego – montaż 3148 opraw ledowych

Projekt przewiduje montaż 3148 opraw ledowych, 181 wysięgników, a także 1054 słupy wraz z wymianą okablowania. Ponadto w ramach przedsięwzięcia zaplanowano montaż siedmiu nowych szafek SO i 3148 sztuk kontrolerów oprawy. Przewidziano także instalację Systemu Inteligentnego Zarządzania Oświetleniem – Smart Lights, pozwalającego na bezprzewodowe i autonomiczne sterowanie oprawami oświetleniowymi typu LED. Przy czym sterowanie będzie się odbywało na poziomie pojedynczej oprawy ledowej. System zarządzania będzie wspierać zaawansowane scenariusze świecenia każdej oprawy z osobna, a także grup opraw.

Jak podała PAP, montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ma zdecydowanie zmniejszyć zużycie energii, a w konsekwencji także emisję CO2. Inwestycja obniży także koszty związane z oświetleniem gminy. Dzięki instalacji nowych lamp poprawić ma się także estetyka miasta.

Całkowita wartość projektu to nieco ponad 37 mln zł, w tym koszt działań realizowanych w Bolesławcu to ponad 11,7 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej dla całego projektu ma osiągnąć 74,99%, lecz nie więcej niż nieco ponad 26,8 mln zł, w tym wsparcie dla Bolesławca ma wynieść niemal 8,8 mln zł. Termin realizacji zadania to lata 2021-2023.

Dofinansowanie na modernizację oświetlenia ulicznego dla części woj. dolnośląskiego

Projekt realizowany jest w partnerstwie z miastem Bolesławiec, gminą i miastem Lwówek Śląski, miastami Zgorzelec, Duszniki – Zdrój, Lubań i Zawidów oraz miastem i gminą Bogatynia.

Jak podaje PAP, Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 3455/VI/21 z 9 marca 2021 r. podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne dla wnioskodawców/beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego za wyjątkiem obszarów ZIT WrOF, ZIT AJ, ZIT AW (Numer naboru RPDS.03.04.01-IZ.00-02-392/20).

Na podstawie pap-mediaroom.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama