Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych w Zabrzu

Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych w Zabrzu

Prezydent Miasta Zabrze ogłosił nabór deklaracji udziału w projekcie pn.: „Miasto Zabrze Eko – Instalacje Fotowoltaiczne – Odnawialne Źródła Energii”. Nabór już wystartował i ma potrwać do 4. lutego 2020 r.

Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych w Zabrzu – przyjmowane deklaracje udziału

Jak wyjaśnia Urząd Miasta Zabrze (UM), projekt zakłada montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), a konkretnie instalacji fotowoltaicznych, o mocy do 7 kWp, których głównym przeznaczeniem będzie produkowanie energii na własne potrzeby w budynkach zamieszkałych, położonych na terenie Zabrza. Projekt zakładający dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych w Zabrzu, będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Regionalnego, a wysokość wsparcia ma wynieść 85% kosztów kwalifikowanych.

O dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych w Zabrzu mogą starać się osoby fizyczne, które posiadają prawo własności lub współwłasności do budynku mieszkalnego położonego na terenie miasta Zabrze, posiadają uregulowany stan prawny nieruchomości, na której będzie realizowany Projekt i nie posiadają jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta z tytułu należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi na rzecz magistratu.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem powinny złożyć deklaracje udziału w Projekcie, a będą one przyjmowane w Wydziale Ekologii UM (ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze).

Deklaracje będą przyjmowane do 4. Lutego br. – osobiście (poniedziałek – wtorek w godz. 12:00 – 17:00 i środa – piątek, w godz. 8:00 – 13:00) lub przesyłką rejestrowaną (listem poleconym).

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Zabrze

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)