Dofinansowanie efektywności energetycznej

Dofinansowanie efektywności energetycznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) poinformował o podpisaniu ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi umów o dofinansowanie działań z zakresu zwiększania efektywności energetycznej.

13 listopada 2017 r. WFOŚiGW otrzymał z Ministerstwa Energii dokument zatwierdzający wyniki, pozytywnej oceny, przeprowadzonej w ramach działania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim dla 87 projektów.

Dofinansowanie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na Śląsku

Następstwem tego faktu było podpisanie umów z beneficjentami.

29 grudnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu realizowanego przez: Spółdzielnię Mieszkaniową „ Stare Gliwice”. Tego dnia podpisano także umowy o wsparcie działań termomodernizacyjnych w ramach 15 projektów realizowanych przez wspólnoty mieszkaniowe z Piekar Śląskich. Łączna wysokość dofinansowania dla owych 16 projektów/ udzielonego w ramach poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, wyniesie 17,7 mln zł.

Natomiast 5 stycznia br. podpisane zostały umowy o dofinansowanie dla projektów realizowanych przez jedną wspólnotę mieszkaniową z Chorzowa i 12 wspólnot mieszkaniowych z Piekar Śląskich. Dofinansowanie dla tych 13 projektów wyniesie blisko 9 mln zł.

Z kolei 9 stycznia br. zostały podpisane umowy o dofinansowanie dla projektów realizowanych przez: Spółdzielnię Mieszkaniową ŚRODULA, Spółdzielnię Mieszkaniową NASZA, Spółdzielnię Mieszkaniową LOKUM, Spółdzielnię Mieszkaniową WSPÓLNOTA, Spółdzielnię Mieszkaniową SZOBISZOWICE oraz dla 17 projektów realizowanych przez kolejne wspólnoty mieszkaniowe z Piekar Śląskich. Dofinansowanie tych 22 projektów wyniesie łącznie ponad 48,1 mln zł.

Na podstawie www.wfosigw.katowice.pl, www.wfosigw.katowice.pl i www.wfosigw.katowice.pl

fot. WFOŚiGW w Katowicach

reklama