do produkcji biometanu

List intencyjny w sprawie instalacji do produkcji biometanu

W Centrum Konferencyjnym Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podpisano list intencyjny dotyczący budowy instalacji do produkcji biometanu. ENGIE, firma, działająca w obszarze niskoemisyjnej energii i usług, planuje w przemysłowej części Głogowa produkować proekologiczne paliwo. Tym samym firma chce przyczyniać się do ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

Budowa instalacji do produkcji biometanu i zamknięta gospodarka odpadami

List intencyjny podpisali: Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa, Jan Woźniak, dyrektor zarządzający ENGIE Polska, Arnaud Berthet, Chief Development Officer, Renewable Gases Europe ENGIE oraz Przemysław Bożek, prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Jak zaznacza firma, realizacja instalacji do produkcji biometanu ma pozwolić na rozwój gospodarczy Głogowa na wielu poziomach. Będzie też krokiem w kierunku osiągnięcia celu – jakim jest wg spółki – zamknięta gospodarka odpadami. Przyczynić się to ma także do tworzenia nowych miejsc pracy. Instalacja daje szansę regionowi na rozwój gospodarczy poprzez promowanie i utrzymywanie konkurencyjności lokalnych produktów spożywczych i ich eksportu dzięki proekologicznej produkcji i możliwości wykazania niskiego śladu węglowego – dodaje firma.

Inwestycja SilVirCo (Silesiae Viridis Company, łac. Silesiae Viridis – Zielony Śląsk) powstanie w pobliżu planowanej obwodnicy głogowskiej. Instalacja przeznaczona będzie do przetwarzania odpadów rolno-spożywczych w hermetycznym procesie fermentacji metanowej. Produktem końcowym będzie biogaz, który następnie ma być oczyszczany do parametrów jakościowych spełniających standardy gazu wysokometanowego. Biometan będzie zatłaczany bezpośrednio do sieci gazowej bądź skraplany do formy bioLNG i dostarczany do sektora transportowego. Instalacja produkować będzie ok. 1500 m3 biometanu na godzinę.

Instalacja do produkcji biometanu i poferment – produkt uboczny

Dodatkowym plusem i korzyścią z budowy instalacji do produkcji biometanu ma być produkt uboczny. Chodzi o proekologiczny nawóz w postaci pofermentu, który będzie powstawał w czasie produkcji biogazu. Zawiera on wysokie właściwości nawozowe, a składniki odżywcze w nim zawarte są rozłożone do form prostych. Są one łatwo przyswajalne przez rośliny, a stosowane długookresowo odbudowują warstwę humusową w glebie. Ma to fundamentalne znaczenie dla produkcji rolnej. Ze względu na intensywną uprawę roli z użyciem nawozów mineralnych gleby w Europie stopniowo tracą bowiem warstwę aktywną biologicznie i ubożeją. Poferment jest stosowany w celu prowadzenia upraw ekologicznych. Ilość nawozu, którą wyprodukuje instalacja, będzie w stanie zaopatrzyć w proekologiczny nawóz ponad 1000 ha okolicznych ziem uprawnych – zaznacza firma.

– Planowana inwestycja wpisuje się w cele strategiczne Grupy ENGIE, które zakładają m.in. rozwój ekologicznych i odnawialnych źródeł energii oraz obniżenie śladu węglowego. SilVirCo daje szansę na w pełni bezpieczną i neutralną dla otoczenia produkcję biometanu z lokalnych odpadów rolniczych. Dzięki temu wspieramy zarządzenie odpadami w sposób odpowiedzialny. Wokół inwestycji będzie mógł się rozwijać lokalny biznes. Cieszę się, że możemy ten projekt rozwijać właśnie w tym miejscu. A ponieważ będziemy także produkować ekologiczny i pożądany nawóz, to zwiększamy konkurencyjność lokalnych producentów żywności – powiedział Jan Woźniak, dyrektor generalny ENGIE Polska.

Dodatkowe korzyści dla lokalnego społeczeństwa

Planowana inwestycja ma przynieść dodatkowe korzyści dla lokalnego społeczeństwa. Substratami wykorzystywanymi do produkcji biometanu będą odpady i produkty uboczne powstające w sektorach rolniczym i przetwórstwa spożywczego. Chodzi o materiały określone w załączniku 9a do dyrektywy unijnej określanej mianem RED II. Instalacja ma być ważnym ogniwem w lokalnym obiegu odpadów i elementem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Zapewni przy tym stabilny odbiór frakcji biodegradowalnej.

– Bez rozwoju nie ma przełomowych zmian, a wspierają je nowe technologie. Odważnie do nich podchodzimy, co udowadniamy również przy okazji współpracy ze spółką ENGIE. Nowoczesna instalacja do produkcji biometanu wspiera inwestycje w niskoemisyjną energię. Pozyskane ekologiczne paliwo nie tylko ogranicza emisję gazów, ale też umożliwia dostęp do tańszej energii dla firm, na co najczęściej zwracają uwagę inwestorzy. To przedsięwzięcie oraz plan na nowy Park Przemysłowy w Głogowie jest ogromnym wzmocnieniem potencjału gospodarczego całego subregionu – zaznaczył Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Odchody zwierzęce pochodzące z lokalnych farm i firm zamiast trafiać bezpośrednio na okoliczne pola i emitować do środowiska metan oraz odory zostaną w sposób kontrolowany odgazowane w instalacji ENGIE. Inwestycja ta będzie kluczowym ogniwem w budowaniu lokalnej gospodarki o obiegu zamkniętym – podkreśla firma. Długoterminowo może się to okazać najważniejszą jej rolą ze względu na stale rosnącą ilość generowanych odpadów. Nie będą one ani zalegać, ani zatruwać środowiska, lecz będą przetworzone na „zielone” paliwo.

Biogaz szansą dla miasta

– Głogów jest miastem otwartym na technologiczne innowacje. Dzięki dobrej współpracy z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną witamy dziś w Głogowie lidera rynku energii odnawialnej w Polsce. Biogazownia powstanie w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej tuż obok istniejącego już Panattoni Park Głogów, domykając tym samym proces pozyskiwania inwestorów w tej części miasta. Stymulowanie rozwoju regionu w dobie dekarbonizacji jest niezwykle istotnym zagadnieniem. Biogaz jest szansą dla miasta na zwiększenie udziału paliw alternatywnych w mikście energetycznym oraz na uzyskanie stabilnego źródła dostaw energii. Inwestycja wpisuje się w zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego Głogowa, w tym odporności regionu na zmiany cen i podaży gazu ziemnego. Istotne jest to zwłaszcza w kontekście ostatnich wzrostów kosztów ciepła dla mieszkańców miasta. Inwestycja zapewni większą stabilność lokalnego rynku pracy na stanowiskach dobrze płatnych i perspektywicznych z pozycji rozwoju pracownika. Inwestycja ta jest kolejnym elementem budowania zielonego potencjału energetycznego regionu. Głogów z miasta przemysłowego zmienia się w zielony hub Zagłębia Miedziowego. Oprócz farm fotowoltaicznych, wiatrowych i biogazu jest wodór. Podjęliśmy współpracę z biznesem w sprawie utworzenia „Odrzańskiego Wodorowego Szlaku Transportowego” – powiedział prezydent Głogowa.

Oddanie inwestycji do użytku planowane jest na drugą połowę 2026 r.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. MediateQa

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny