Dla czystszego powietrza

Piece, które zanieczyszczają wrocławskie powietrze, będzie można wymienić na instalacje gazowe, elektryczne, solary albo podłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dopłaty dla mieszkańców są możliwe dzięki wsparciu z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 
Ze stolicy Dolnego Śląska zniknie około tysiąca pieców opalanych węglem. Dzięki temu zmniejszy się ilość dwutlenku węgla i szkodliwych pyłów w powietrzu. Aktualnie w mieście duży problem stanowi emisja pyłów i gazów z kotłowni węglowych i domowych pieców. Sytuację ma poprawić program „Kawka”. – W wyniku realizacji programu we Wrocławiu zmniejszy się emisja dwutlenku węgla o 3,6 tys. ton w ciągu roku – mówi Aleksander Skorupa, prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. – Do powietrza, którym oddychają mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska, trafi także mniej niebezpiecznych pyłów: PM10 o 21 ton i PM2,5 o blisko 20 ton w ciągu roku.
  
Beneficjentem zadania jest Urząd Miejski Wrocławia. Wnioski należy składać do 30 września 2014 r. w Wydziale Środowiska i Rolnictwa wrocławskiego magistratu. W tym roku na wymianę pieców przeznaczono 4 mln zł. Do 2018 r. na inwestycje, które poprawią atmosferę w mieście, zaplanowano kolejne 16 mln zł. Środki te zostaną rozdysponowane pomiędzy mieszkańców, którzy wyrażą gotowość wymiany pieców węglowych na bardziej przyjazne środowisku. Muszą oni jednak posiadać tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia. Chętni mogą pozyskać dopłaty w wysokości do 70% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 12 tys. zł na jeden lokal mieszkalny lub nieruchomość.
  
Budżet wrocławskiego projektu na najbliższe pięć lat to 20 mln zł, w tym po 9 mln zł to wsparcie z WFOŚiGW we Wrocławiu i NFOŚiGW. Pozostałe 2 mln zł to wkład Urzędu Miejskiego Wrocławia.
 
 
Na podstawie: www.fos.wroc.pl

Partner Portalu

Partner Portalu