Dzięki budowie instalacji fotowoltaicznej

Czysta energia dzięki budowie instalacji fotowoltaicznej

Gmina Gubin będzie produkować czystą energię dzięki budowie instalacji fotowoltaicznej finansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 (RPO) – przypomina Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (UMWL) i informuje, że Marcin Jabłoński, członek Zarządu Województwa sprawdził jak wygląda realizacja projektu.

Walka ze zmianami klimatu dzięki budowie instalacji fotowoltaicznej

Spółka Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Gubinie (PUM) w ramach RPO realizuje projekt zakładający budowę instalacji fotowoltaicznej na istniejących obiektach. – W osi priorytetowej gospodarka niskoemisyjna, w której mieliśmy w sumie 428 mln zł, jednym z poddziałań jest właśnie to związane z odnawialnymi źródłami energii. To był konkurs, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem i trwał bardzo długo. Pierwotnie planowano kwotę 45 mln zł i tę alokację zwiększyliśmy do 60 mln zł, dzięki czemu udało się zrealizować większość z tych projektów, które osiągnęły pozytywne oceny ekspertów – przypomniał Marcin Jabłoński.

Dzięki przekazanemu w ramach konkursu dofinansowaniu w regionie powstaną 24 instalacje o wielkości powyżej 1 MW i 216 mniejszych – dodaje UMWL. – To bardzo ważne w dobie walki z problemami klimatycznymi. Odnawialne źródła energii to oczywiście to, co ma pozytywny wpływ na środowisko, które nas otacza. To jedno z działań które chcielibyśmy upowszechniać. Mam nadzieję, że w przyszłej perspektywie, jako że kwestie klimatyczne będą jednym z celów polityki europejskiej na następne lata będziemy mogli realizować kolejne podobne projekty – zaznaczył Marcin Jabłoński.

Dzięki budowie instalacji fotowoltaicznej mniej „czarnej” energii i oszczędności

Celem realizowanego w gminie Gubin projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na tzw. „czarną” energię elektryczną, poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w zakresie gospodarki energetycznej. Ma to być osiągnięte właśnie dzięki budowie instalacji fotowoltaicznej. Gubińska inwestycja zakłada budowę lokalnych źródeł OZE, na które składać się będą:

• instalacja fotowoltaiczna o mocy 150,00 kW na obiektach Stacji Uzdatniania Wody Wałowice (SUW Wałowice);

• instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,60 kW na budynku warsztatu;

• instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,6 kW na budynkach biurowych i szatni. Warto zaznaczyć, że ta ostatnia instalacja jest już zamontowana.

– W tym obiekcie instalacja jest już zainstalowana. Moc zainstalowanej sieci fotowoltaicznej to 156 kW. Mamy tutaj oszczędności rzędu 50 proc. Cała produkcja energii elektrycznej wykorzystywana jest na własne potrzeby. W drugim etapie wybudujemy dwie instalacje po 40 kW – podkreślił Leszek Linda, prezes Zarządu PUM w Gubinie.

Wartość realizowanego projektu to 1,3 mln zł, dofinansowanie unijne: 639 tys. zł – dodaje UMWL.

Na podstawie lubuskie.pl

fot. UMWL

reklama

 

partner merytoryczny