Odblokowanie lądowej energetyki wiatrowej

Czekają na odblokowanie lądowej energetyki wiatrowej

Energia z wiatru otrzyma w Polsce drugie życie. Eksperci podkreślają, że potrzebują tego przemysł i samorządy – zaznacza Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW). Nie tylko branża wiatrowa, ale także samorządy i przemysł czekają na odblokowanie lądowej energetyki wiatrowej – taki wniosek płynie z premiery raportu autorstwa ekspertów PSEW, firmy doradczej TPA Poland i kancelarii DWF, która miała miejsce online, 11 maja. Rząd właśnie kończy konsultacje społeczne i przystąpi do liberalizacji ustawy odległościowej, która na kilka lat zamroziła rozwój energetyki wiatrowej w Polsce – dodaje stowarzyszenie.

Szansa na bardziej „zielony” miks energetyczny

Nowe inwestycje w lądową energetykę wiatrową to szansa na bardziej „zielony” miks energetyczny, tańszą energię i czyste powietrze – zwraca uwagę PSEW. – Polska powinna szybko zwrócić się w stronę zeroemisyjnych, rozproszonych źródeł odnawialnych, spośród których energetyka wiatrowa na lądzie ma największy potencjał do rozwoju i dynamicznego przyrostu nowych mocy wytwórczych. Szybki rozwój wiatru na lądzie to szansa nie tylko na „zieloną” nieobciążoną emisjami energię elektryczną dla gospodarstw domowych. To przede wszystkim droga do szybkiej elektryfikacji w takich sektorach jak ciepłownictwo, transport, czy procesy przemysłowe. Najtańsza na rynku energia z wiatru na lądzie pozwoli zdekarbonizować polską gospodarkę i bardzo pomoże zachować jej konkurencyjność na globalnych rynkach. A bonusem będzie czyste powietrze – stwierdził Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Nadzieja na odblokowanie lądowej energetyki wiatrowej

Nadzieję na odblokowanie budowy nowych wiatraków na lądzie daje oficjalnie ogłoszona przez rząd nowelizacja ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. ustawy odległościowej), która blisko pięć lat temu całkowicie zahamowała rozwój nowych projektów wiatrowych, ale często też możliwość budowy domów. Podczas zorganizowanego webinarium, Anna Kornecka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, przedstawiła założenia projektu nowelizacji, który jest aktualnie w procesie konsultacji publicznych – wskazuje PSEW.

Liberalizacja ustawy odległościowej oddająca w ręce lokalnych władz prawo decydowania o lokalizacji nowych elektrowni wiatrowych na lądzie i o odległościach, nie mniejszych jednak niż 500 m., umożliwi dalszy rozwój tej technologii, dzięki czemu Polacy będą mieli dostęp do czystej i tańszej energii. A samorządy zyskają przychody, które pozwolą na realizację inwestycji – mówiła Anna Kornecka. – Tańsza, czysta i pewna energia jest także niezbędna, by utrzymać konkurencyjność polskiego przemysłu – argumentowała wiceminister.

Odblokowanie lądowej energetyki wiatrowej szansą dla przemysłu energochłonnego

Stabilne otoczenie regulacyjne dla inwestorów, a z drugiej strony zamiana sztywnych zakazów na proces dochodzenia do konsensusu z udziałem lokalnych społeczności, to długo oczekiwana i pozytywna zmiana – stwierdził dr Karol Lasocki, z kancelarii prawnej DWF, odnosząc się do prezentacji minister Korneckiej. – Należy pamiętać, że w przypadku farm wiatrowych proces inwestycyjny jest dziś wieloetapowy i długotrwały, wymaga planowania, wielu zgód i pozwoleń zarówno administracyjnych, jak i środowiskowych. Aby więc umożliwić przyrost nowych, nowoczesnych mocy wytwórczych powinniśmy iść z duchem czasu – to jest uprościć procedury w zakresie budowy czystych źródeł odnawialnych – dodał Lasocki.

Na potrzebę szybkiego zapewnienia dostępu do taniej, czystej energii z odnawialnych źródeł energii (OZE), zarówno ze względów ekonomicznych, jak i wizerunkowych, zwrócił także uwagę Stefan Dzienniak, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. – Na rynkach światowych wygrywają producenci z najniższymi kosztami energii. Jeśli chcemy utrzymać w Polsce hutnictwo i przemysł energochłonny, musimy zapewnić, iż najbardziej konkurencyjne kosztowo technologie wytwarzania energii, takie jak energia z wiatru na lądzie, będą miały dobre warunki rozwoju. Jest to tym bardziej istotne, że nadchodząca dekarbonizacja hutnictwa dodatkowo jeszcze znacząco zwiększy zapotrzebowanie sektora na energię elektryczną – dodał prezes Dzienniak.

Konieczne złagodzenie restrykcji lokalizacyjnych dla inwestycji wiatrowych na lądzie

Wyniki aukcji OZE z lat 2018-2021 pokazują, że pod względem kosztów wytwarzania energii, wiatr na lądzie nie ma w Polsce konkurencji. W latach 2018-2020 inwestorzy wiatrowi zakontraktowali łącznie 161,8 TWh energii elektrycznej za kwotę 33,9 mld złotych. Zatem w przeciągu 15-letniego okresu wsparcia średnia cena za 1 MW wynosi 209 zł, a prąd z wiatru kosztuje podatnika 24% mniej niż trzeba było zapłacić za energię elektryczną na TGE w kwietniu 2021 – zwrócił uwagę Wojciech Sztuba, partner w TPA Poland.

W przyszłości przewaga cenowa wiatru będzie dalej rosnąć, zwłaszcza jeśli zaczniemy rozwijać energetykę wiatrową na lądzie w oparciu o najnowszą, najbardziej wydajną technologię. Obecnie najwydajniejsze instalacje to turbiny o mocy zainstalowanej 5-6 MW, jednak obowiązujące regulacje odległościowe uniemożliwiają ich budowę w naszym kraju. W interesie zarówno inwestorów, jak i odbiorców energii – gospodarstw domowych i przedsiębiorstw – jest jak najszybsze złagodzenie restrykcji lokalizacyjnych dla inwestycji wiatrowych na lądzie – podkreśla PSEW.

Na podstawie biuro.mediacontact.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

partner merytoryczny