w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Cel: obniżenie rachunków za energię i ograniczenie emisji – dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków przyjęta

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków została przyjęta. Ma ona na celu obniżenie rachunków za energię i ograniczenie emisji – podkreśliła Komisja Europejska (KE).

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków kluczowym elementem odejścia od paliw kopalnych

Jak podała KE, budynki odpowiadają za ok. 40% zużycia energii w Unii Europejskiej (UE). Są też odpowiedzialne za ponad połowę zużycia gazu w UE (głównie poprzez ogrzewanie, chłodzenie i ciepłą wodę użytkową). Są też źródłem 35% emisji gazów cieplarnianych związanych z energią. Obecnie ok. 35% budynków w UE ma ponad 50 lat, a prawie 75% budynków jest nieefektywnych energetycznie. Jednocześnie średni roczny wskaźnik renowacji wynosi jedynie ok. 1%.

W 2020 r. KE przedstawiła swoją strategię „Fala renowacji”. Jej celem jest co najmniej podwojenie wskaźników renowacji do 2030 r. Jej realizacja ma też zapewnić, aby renowacje prowadziły do większej efektywności energetycznej i większej liczby odnawialnych źródeł energii w budynkach. Wniosek KE dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków z grudnia 2021 r. został uzupełniony dodatkowymi elementami dotyczącymi wykorzystania energii słonecznej w budynkach w ramach planu REPowerEU w maju 2022 r. Komisja dodała, że współprawodawcy osiągnęli porozumienie polityczne w grudniu 2023 r.

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków jest kluczowym elementem działań UE na rzecz odejścia od paliw kopalnych – podała KE. Wspomniana dyrektywa ma też przyczynić się do podwojenia tempa poprawy efektywności energetycznej i potrojenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 2030 r. Jej przyjęcie ma się przyczynić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r.

Przyjęcie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków – Komisja Europejska zadowolona

Komisja zaznaczyła, że z zadowoleniem odnotowała ostateczne przyjęcie dyrektywy w sprawie poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Według KE, dyrektywa jest kolejnym kamieniem milowym Europejskiego Zielonego Ładu. Przepisy te określająramy dla państw członkowskich, mające na celu ograniczenie emisji i zużycia energii w budynkach w całej Unii Europejskiej (UE). Dotyczą one domów i miejsc pracy, szkół, szpitali, a także innych budynków publicznych. Ma się to przyczynić to do poprawy zdrowia i jakości życia ludzi. W zmienionej dyrektywie określono ambitne cele w zakresie ograniczenia ogólnego zużycia energii w budynkach w całej UE, z uwzględnieniem specyfiki krajowej. Pozostawiono w rękach państw członkowskich, które budynki mają być ukierunkowane i jakie środki należy podjąć. Nowe przepisy mają zwiększyć popyt na czyste technologie produkowane w Europie. Mają też przyczynić się do tworzenia miejsc pracy, inwestycji i wzrostu gospodarczego – przekonuje KE.

Własne ścieżki dochodzenia do zamierzonych efektów, a obywatele ze wsparciem

Według KE, każde państwo członkowskie będzie mogło przyjąć własną ścieżkę redukcji średniego zużycia energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych o 16% do 2030 r. i o 20–22% do 2035 r. W przypadku budynków niemieszkalnych będą musiały do 2030 r. przeprowadzić renowację 16% budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej. Natomiast do 2033 r. renowację będzie musiało przejść kolejne 26% budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej. Państwa członkowskie będą miały możliwość zwolnienia z tych obowiązków niektórych kategorii budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Dotyczyć to będzie m.in. budynków zabytkowych lub domów wakacyjnych.

Jednocześnie KE zapowiedziała, że obywatele otrzymają wsparcie w ich wysiłkach na rzecz poprawy jakości swoich domów. Dyrektywa wymaga utworzenia punktów kompleksowej obsługi w zakresie doradztwa pod kątem renowacji budynków. Organ unijny zaznaczył, że przepisy dotyczące finansowania publicznego i prywatnego sprawią, że renowacja stanie się bardziej przystępna cenowo i wykonalna.

Bezemisyjność normą dla nowych budynków

W opinii KE, zmieniona dyrektywa sprawi, że bezemisyjność stanie się normą dla nowych budynków. Wszystkie nowe budynki mieszkalne i niemieszkalne muszą mieć zerowe emisje z paliw kopalnych. W odniesieniu do budynków publicznych wymóg ten będzie obowiązywać od 1 stycznia 2028 r. Natomiast w przypadku wszystkich innych nowych budynków wymóg ten wejdzie w życie od 1 stycznia 2030 r.

Zaostrzona dyrektywa zawiera przepisy, mające na celu stopniowe wycofywanie paliw kopalnych z ogrzewania w budynkach. Ma też zwiększyć zastosowanie instalacji wykorzystujących energię słoneczną, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych. Państwa członkowskie będą również musiały zapewnić, aby nowe budynki były „gotowe na energię słoneczną”. Dotacje na instalację samodzielnych kotłów zasilanych paliwami kopalnymi zostaną wstrzymane od 1 stycznia 2025 r.

Przy okazji KE wskazała, że omawiana dyrektywa ma również przyczynić się do upowszechnienia mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ma to być zrealizowane dzięki przepisom dotyczącym punktów ładowania pojazdów elektrycznych i miejsc parkingowych dla rowerów.

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków przyjęta i co dalej?

Zmieniona dyrektywa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie w najbliższych tygodniach. Następnie państwa członkowskie będą musiały ją transponować do prawa krajowego – zapowiedziała KE.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu