cable pooling

Elektrownia fotowoltaiczna w formule cable pooling – rozpoczęcie budowy

Firma TAURON poinformowała, że rozpoczyna budowę farmy fotowoltaicznej Postomino o łącznej mocy 90 MW. Będzie to pierwszy projekt TAURONA realizowany w formule cable pooling. Farma zostanie przyłączona do istniejącej już farmy wiatrowej w Marszewie. Pierwsza energia elektryczna z tej elektrowni ma popłynąć w 2025 r.

Cable pooling – duże możliwości w rozwoju OZE

Farma fotowoltaiczna Postomino zlokalizowana jest w gminie Postomino (pow. sławieński, woj. Zachodniopomorskie). Będzie składać się ze 135 tys. sztuk paneli fotowoltaicznych, z których każdy będzie miał moc 665 Wp.

Zgodnie z przewidywaniami, energia wyprodukowana przez farmę pokryje zapotrzebowanie na prąd 46 tys. gospodarstw domowych. Jeszcze w tym roku rozpocznie się realizacja pierwszego etapu inwestycji o mocy 80 MW. Natomiast do końca pierwszej połowy 2024 r. wykonawca robót ma rozpocząć budowę kolejnych 10 MW.

– Elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe będą odgrywać kluczową rolę w miksie wytwórczym TAURONA po 2030 roku. Łącznie z farmą Postomino w budowie mamy trzy farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 200 MW i pięć farm wiatrowych o mocy ponad 160 MW. Duże możliwości w rozwoju OZE daje współdzielenie przyłącza tzw. cable pooling. Połączenie źródeł OZE w tej formie może przełożyć się na optymalizację wykorzystania mocy przyłączeniowych źródeł oraz większą rentowność inwestycji – zaznaczył Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

Zakupiony projekt farmy fotowoltaicznej ma pozwolenie na budowę, dzięki czemu można przystąpić do realizacji nowego przedsięwzięcia – podała firma energetyczna. Za wykonanie projektu odpowiedzialna będzie spółka TAURON Zielona Energia.

Więcej możliwości na budowę nowych i optymalizację już pracujących OZE

Przy okazji TAURON podał, że oprócz farmy Postomino Grupa buduje także dwie farmy fotowoltaiczne. To instalacje: Proszówek o mocy 55 MW oraz drugi etap farmy w Mysłowicach o mocy ok. 60 MW.

– Zasady podłączenia OZE do sieci elektroenergetycznej w formule współdzielenia przyłącza, czyli „cable pooling” zostało określone w niedawnej nowelizacji ustawy o OZE. Dzięki współdzieleniu infrastruktury przyłączeniowej i magazynom energii powstaje więcej możliwości na budowę nowych farm wiatrowych i optymalizację już pracujących źródeł OZE – wyjaśnił Wojciech Więcławek, prezes TAURON Zielona Energia.

Firma przypomniała przy okazji, że farma wiatrowa Marszewo została oddana do użytku w 2013 r. Następnie rozbudowano ją w 2015 r. Aktualnie w elektrowni pracuje 50 turbin wiatrowych o łącznej mocy 100 MW. Roczna produkcja energii elektrycznej pozwala na pokrycie zapotrzebowania na prąd 120 tys. gospodarstw domowych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu