Budowa morskich farm wiatrowych

Budowa morskich farm wiatrowych – PGE, Enea i TAURON planują wspólne działania

Trzy polskie firmy energetyczne – PGE, Enea i TAURON – podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy przyszłych projektach, których przedmiotem będzie budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Spółki dostrzegają wartość sektora morskiej energetyki wiatrowej dla rozwoju polskiej gospodarki oraz zwiększenia stopnia bezpieczeństwa energetycznego Polski – podkreśla PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE).

Budowa morskich farm wiatrowych – projekt o ogromnym znaczeniu

Budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku to projekt o ogromnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. To nie tylko krok ku transformacji naszej energetyki ku gospodarce niskoemisyjnej, ale przede wszystkim korzyści związane ze stymulowaniem rozwoju, zwiększeniem innowacyjności, a także wykorzystaniem potencjału polskich firm. To szczególnie istotne dla przywracania gospodarce wzrostu po kryzysie wywołanym przez pandemię. Jednocześnie kluczowa dla nas jest możliwość uczestniczenia w tym projekcie setek polskich firm, które mogą być dostawcami i podwykonawcami w ramach łańcucha dostaw – zwraca uwagę Jacek Sasin, wicepremier. Minister Aktywów Państwowych podkreśla też, że porozumienie, które zostało podpisane przez PGE, Eneę oraz Tauron oznacza, że spółki Skarbu Państwa będą teraz wspólnie działać, by jak najlepiej wykorzystać szansę, jaką stwarza rozwój i budowa morskich farm wiatrowych. – Wspólne działanie, a nie konkurencja jest tu niezwykle ważne – dodaje.

Budowa morskich farm wiatrowych – list intencyjny o strategicznej współpracy

PGE, Enea i TAURON w podpisanym liście intencyjnym wyraziły wolę nawiązania strategicznej współpracy, związanej z przyszłymi projektami inwestycyjnymi w zakresie morskiej energetyki wiatrowej na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego – zaznacza PGE i dodaje, że motywacją do podjęcia współpracy jest uzyskanie efektu synergii przy podejmowaniu wspólnych inwestycji w obszarze offshore.

Spośród polskich przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Państwa PGE jest liderem w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i dysponuje najbardziej rozległą wiedzą na temat realizacji tego rodzaju przedsięwzięć. Dzięki temu porozumieniu możemy razem z Tauronem i Eneą zwiększyć nasze szanse w procesie ubiegania się o pozwolenia lokalizacyjne dla morskich farm wiatrowych oraz zwiększyć możliwości finansowania rozwoju projektów inwestycyjnych w zakresie morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku. Rozwój morskich projektów wiatrowych to także ogromny impuls inwestycyjny dla całej polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców. Podpisywany dziś list intencyjny to pierwszy krok do powołania przez PGE, Eneę i Tauron spółki, której celem będzie rozwój morskiej energetyki wiatrowej – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGE.

Budowa morskich farm wiatrowych – wymagany sprawny mechanizm finansowania

– Wykorzystanie potencjału energetycznego Morza Bałtyckiego wymaga zbudowania sprawnego mechanizmu finansowania, współpracy polskich firm oraz specjalistycznych kompetencji. Podpisane porozumienie ma przynieść efekt synergii przy budowie polskich mocy wiatrowych na morzu – wyjaśnia Wojciech Ignacok, prezes Zarządu TAURON Polska Energia i dodaje: – Energetyka wiatrowa na Morzu Bałtyckim odgrywa też ważną̨ rolę w naszych planach budowy zielonych mocy po 2025 roku.

Jak wskazuje PGE, podjęcie wspólnych działań pomiędzy spółkami jest uzasadnione m.in. dużą konkurencją ze strony podmiotów trzecich zaangażowanych w projekty morskiej energetyki wiatrowej na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Morska energetyka wiatrowa zajmuje niezwykle istotne miejsce w planach rozwojowych Grupy Kapitałowej Enea. Dzisiejsze formalne nawiązanie współpracy trzech Spółek pozwoli nam stać się dużo bardziej konkurencyjnymi na wymagającym rynku offshore, co w konsekwencji znacząco przyspieszy i wzmocni nasze działania w tym segmencie biznesowym – mówi Paweł Szczeszek, prezes Zarządu Enei.

Do 2030 r. moc morskich farm wiatrowych PGE ma osiągnąć 2,5 GW, a w 2040 r., zgodnie z założeniami Nowej Strategii Grupy PGE, spółka będzie posiadać morskie farmy wiatrowe o mocy 6,5 GW. W tym czasie według założeń rządowych morskie farmy wiatrowe w polskiej strefie Bałtyku będą dysponowały mocą rzędu 8-11 GW.

Plany spółek PGE, Enea i TAURON a budowa morskich farm wiatrowych

Przy okazji PGE wskazuje, że prowadzi obecnie proces wyboru partnera branżowego dla projektów wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3 o łącznej mocy 2,5 GW, a podpisany list intencyjny pozostanie bez wpływu na proces jego pozyskania oraz rozwijane wspólnie z partnerem branżowym projekty morskich farm wiatrowych, dla których konieczne będzie uzyskanie pozwoleń lokalizacyjnych.

Z kolei TAURON realizuje transformację energetyczną, a „Zielony Zwrot TAURONA” zakłada zwiększenie do ponad 65% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie wytwórczym w perspektywie 2030 r., przy równoczesnym ograniczeniu emisji CO2 o połowę. Do 2025 r. TAURON zamierza mieć ponad 1000 MW mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych na lądzie oraz farmy fotowoltaiczne o mocy 300 MW. Farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim mają odegrać istotną rolę w transformacji Grupy po 2025 r.

Grupa Enea chce aktywnie uczestniczyć w rozwoju sektora OZE, w tym morskich farm wiatrowych. Realizacja projektów offshore na Morzu Bałtyckim wpisuje się w te założenia i będzie mieć istotny wpływ na realizację celu strategicznego, jakim jest ambitna transformacja w zakresie wytwarzania energii w kierunku nisko i zeroemisyjnym – dodaje PGE.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. PGE

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny