Budowa mikrobiogazowni wsparta dotacją

Prywatne gospodarstwo rolne z woj. śląskiego otrzyma prawie 1,5 mln zł na budowę mikrobiogazowni. Budowa mikrobiogazowni zostanie wsparta dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Będzie to pierwsze tego rodzaju dofinansowanie udzielone ze środków Funduszu Modernizacyjnego. Środki zostały przyznane w ramach programu pn. „Energia dla wsi” – poinformował NFOŚiGW.

Budowa mikrobiogazowni z korzyścią dla środowiska

Jak przekazał Fundusz, w ramach projektu zrealizowana ma zostać budowa mikrobiogazowni rolniczej zasilanej substratem stałym z dominującą rolą obornika bydlęcego. To pozwoli na wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. Efektem inwestycji będzie ograniczenie emisji CO2 do atmosfery i zaopatrzenie gospodarstwa beneficjenta w energię. Dodatkowo powstały w wyniku procesu poferment będzie wykorzystywany w całości jako nawóz w gospodarstwie beneficjenta.

Umowa o dofinansowanie została zawarta w czerwcu br., a NFOŚiGW poinformował o tym w drugiej połowie sierpnia. Termin zakończenia budowy biogazowni przewidziano na lipiec przyszłego roku.

Kto może skorzystać z programu „Energia na wsi”?

Miliard złotych programu „Energia dla wsi” w formie dotacji i pożyczek ma istotnie zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Program przygotowano z naciskiem na gminy wiejskie i wiejsko-miejskie – tłumaczy NFOŚiGW.

Z programu mogą skorzystać istniejące spółdzielnie energetyczne lub jej członkowie, powstające spółdzielnie energetyczne, a także rolnicy. Szczegółowe warunki pozyskiwania dofinansowania z NFOŚiGW w ramach programu „Energia na wsi” są dostępne pod adresem https://www.gov.pl/web/nfosigw/energia-dla-wsi.

Na podstawie: gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu