Budowa farm fotowoltaicznych

Budowa farm fotowoltaicznych w Bydgoszczy

Miasto do tej pory zainstalowało ponad 2,5 tys. paneli fotowoltaicznych, a darmowy prąd ze słońca płynie już do 43 miejskich budynków – wylicza Urząd Miasta Bydgoszczy (UM) i dodaje, że kolejnym krokiem w rozwoju wykorzystania „zielonej” energii będzie budowa farm fotowoltaicznych. Miasto wytypowało już lokalizacje i jest gotowe do pozyskania środków w przyszłej perspektywie unijnej. Niewykluczona jest także współpraca w ramach partnerstwa-publiczno-prywatnego (PPP) – dodaje magistrat.

Budowa farm fotowoltaicznych – przegląd potencjalnych terenów

Bydgoszcz postawiła sobie wysokie cele klimatyczne. Do 2050 roku razem z innymi polskimi miastami chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną. Aby to zrobić, musimy stale rozwijać i inwestować w „zieloną” energię. Jednym z działań w tym zakresie są prace nad inwentaryzacją terenów pod rozwój dużych farm fotowoltaicznych – tłumaczy Tomasz Bońdos, koordynator ds. Zespołu ds. Zarządzania Energią UM.

Bydgoski magistrat zaznacza, że w zeszłym roku wykonany został przegląd potencjalnych terenów pod rozwój dużych projektów fotowoltaicznych. W efekcie tych prac Miasto dysponuje 10 lokalizacjami, znajdującymi się na obrzeżach Bydgoszczy, w których istnieje możliwość utworzenia farm produkujących prąd ze słońca. Ich łączna powierzchnia to ponad 70 ha, a potencjalna moc do zainstalowania szacowana jest na 40MW.

Opracowany dokument, zawierający lokalizacje, wstępny projekt oraz koszty budowy będzie podstawą do ubiegania się w przyszłych latach o dofinansowanie unijne na ten cel – przekonuje UM i dodaje, że Miasto nie wyklucza także wydzierżawienia tych terenów potencjalnym inwestorom.

Budowa farm fotowoltaicznych w Bydgoszczy także na byłych wysypiskach

Magistrat zaznacza, że główną kwestią w omawianym opracowaniu było wskazanie terenów, na których możliwa jest budowa elektrowni słonecznych. Podczas prac wytypowano działki, znajdujące się na obrzeżach Bydgoszczy, które stanowią nieużytki, tereny poprzemysłowe lub takie, na których nie ma możliwości budowy innych obiektów. Wytypowane tereny zajmują powierzchnię od 2 do 12 ha, zlokalizowane są nieopodal budowanej trasy S5 na Osowej Górze, w Fordonie, a także na terenie osiedla Bydgoszcz Wschód i w Wypaleniskach. Wśród wskazanych miejsc są także tereny po byłych wysypiskach śmieci. Bydgoscy urzędnicy wskazują, że europejską tendencją jest rekultywacja takich terenów poprzez budowę parków solarnych.

Budowa farm fotowoltaicznych bez negatywnego oddziaływania na środowisko

Planowane do wybudowania farmy fotowoltaiczne są instalacjami bezobsługowymi, nie emitują hałasu, a podstawowym elementem systemu fotowoltaicznego jest panel fotowoltaiczny, który jest ustawiony pod kątem 30 stopni. Panele pokrywa się powłoką antyrefleksyjną, która zapobiega odbijaniu światła od jego powierzchni. Parki solarne nie mają negatywnego wpływu na otaczające środowisko oraz ludzi – przekonuje UM i dodaje, że produkcja prądu ze słońca pozytywnie wpływa na ochronę środowiska.

Na podstawie www.bydgoszcz.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)