Budowa elektrowni słonecznej

Budowa elektrowni słonecznej na składowisku odpadów w Katowicach

Energią elektryczną pochodzącą ze słońca będzie zasilany jeden z zakładów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach (MPGK). O tym, że miejska spółka ogłosiła przetarg, którego tematem jest budowa elektrowni słonecznej, poinformował Urząd Miasta Katowice (UM). Ma się ona znaleźć na terenie zamkniętej i zrekultywowanej części składowiska odpadów.

Budowa elektrowni słonecznej na zrekultywowanym składowisku odpadów

W Katowicach realizujemy szereg działań na rzecz ekologii, od działań skupionych wokół walki o czyste powietrze, przez działania związane z adaptacją do zmian klimatu po edukację w tym zakresie. Kolejnym działaniem będzie pierwsza miejska farma fotowoltaiczna. Do tej pory na miejskich budynkach montowaliśmy zdecydowanie mniejsze instalacje. Oprócz troski o ekologię, mamy tutaj też walor ekonomiczny, bo będziemy przeznaczać mniej środków na energię. Ponadto inwestycja pozwoli nam zagospodarować teren, który dotychczas nie mógł być wykorzystany – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Już niedługo MPGK, w dużo większej skali niż dotychczas, będzie korzystać z energii elektrycznej pozyskanej z własnej elektrowni słonecznej. Energia elektryczna produkowana w elektrowni będzie wykorzystywana na potrzeby własne przez leżący w bezpośrednim sąsiedztwie zrekultywowanego składowiska Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów i zapewni część potrzebnego mu do działania prądu. Planowana moc elektrowni to 1 MW – o tyle energii mniej zakład będzie pobierał od dostawców zewnętrznych. Zostanie ona zainstalowana na terenie zamkniętej i zrekultywowanej kwatery składowiska odpadów. Inwestycja będzie zlokalizowana w Katowicach przy ul. Żwirowej – wskazuje magistrat.

Budowa elektrowni słonecznej, na którą będzie się składało ponad 2000 paneli fotowoltaicznych

Wykonawca, który zostanie wyłoniony w ramach ogłoszonego przetargu, będzie miał za zadanie montaż 2160 sztuk paneli fotowoltaicznych. Planowane jest wykorzystanie całej powierzchni „hałdy”, czyli 17500 m2 na montaż paneli i infrastrukturę towarzyszącą. Konstrukcja ma zostać posadowiona na bloczkach betonowych. W ramach inwestycji mają również zostać zamontowane inwertery o mocy maksymalnej 90 kW. Te urządzenia przekształcają prąd stały, który wyprodukują panele, na prąd zmienny, który płynie w sieci i zasila wszystkie urządzenia elektryczne. Dodatkowo wykonawca będzie musiał posadowić prefabrykowaną wieżę transformatorową nN/SN, zamontować wewnętrzną instalację elektryczną, a także ogrodzenie wraz z bramą – wylicza UM.

Projekt, który planujemy zrealizować, wpisuje się w temat zarówno ekologii, jak i ekonomii. Rezygnacja z zasilania paliwami kopalnymi na rzecz energii słonecznej jest rozwiązaniem korzystnym dla środowiska, a także przyniesie oszczędności. Chcemy podążać tą ścieżką i wykorzystywać najnowsze metody, które wspomogą nas w naszej działalności. Jeśli wszystko przebiegnie pozytywnie i sprawdzą się nasze założenia ekonomiczne dla tej inwestycji, to zamierzamy w latach 2024-2028 zrealizować kolejne etapy o podobnej mocy elektrycznej – mówi Damian Stępień, dyrektor ds. administracyjno-eksploatacyjnych MPGK.

Budowa elektrowni słonecznej – plany na dalsze inwestycje

Na składowisku są trzy kwatery. Pierwsza została już zrekultywowana pod montaż paneli, a druga jest w trakcie przygotowywania pod budowę farmy. Na trzeciej jeszcze przez 10 lat będą gromadzone odpady, a w przyszłości i tam powstanie kolejna farma fotowoltaiczna – zapowiada UM.

Miejscy urzędnicy wskazują, że wykonawcy zainteresowani zrealizowaniem inwestycji będą znani po otwarciu ofert przetargowych, co nastąpi w pierwszej połowie lipca 2022 roku. Wykonana jest już dokumentacja projektowa, a dodatkowo dla inwestycji została już także wydana decyzja o warunkach zabudowy. Wybrany wykonawca będzie miał sześć miesięcy na realizację zadania.

Fotowoltaika dobra na nieużytki

Po zamknięciu wysypiska nie można na jego terenie stawiać obiektów budowlanych przez 50 lat. Instalacja fotowoltaiczna jednak nie jest budowlą, więc jest dobrym rozwiązaniem na taki teren – zajmuje miejsce, na którym nic innego nie może powstać. Pierwsze tego typu projekty powstały za granicą – m.in. w USA czy w Niemczech. W Polsce pierwsza farma fotowoltaiczna została uruchomiona w gminie Ustronie Morskie. Podobny projekt powstał w Krośnie na zrekultywowanym terenie dawnego składowiska odpadów – podaje UM.

Magistrat dodaje też, że budowa elektrowni słonecznej wpisuje się w proekologiczne działania MPGK, a także odpowiada na światowe trendy zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko m.in. poprzez rezygnację z paliw kopalnych. Dzięki niej częściowe zapotrzebowanie energetyczne spółki będzie mogło zostać pokryte przez energię słoneczną. Jest to kolejny krok w kierunku uzyskania całkowitej samowystarczalności pod względem energetycznym.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Katowicka Agencja Wydawnicza

reklama

reklama

reklama

reklama