Budowa elektrowni fotowoltaicznej

Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV GRYF

Grupa Energa poinformowała, że przystępuje do realizacji jednego z największych tego typu projektów w Polsce. Chodzi o budowę farmy fotowoltaicznej PV GRYF. Obiekt powstanie w gminie Przykona, obok budowanej obecnie elektrowni wiatrowej. To – jak wskazuje Energa – kolejna inwestycja spółki Energa OZE w odnawialne źródła energii (OZE) na terenach zrekultywowanych po kopalni węgla brunatnego Adamów. Projekt uzyskał pozwolenie na budowę.

Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie zrekultywowanego wyrobiska

Nowa elektrownia fotowoltaiczna zlokalizowana będzie w niedalekiej odległości od budowanej obecnie farmy wiatrowej o mocy 31 MW w gminie Przykona (pow. turecki). Podobnie jak elektrownia wiatrowa, panele fotowoltaiczne w całości będą znajdować się na terenie zrekultywowanego wyrobiska po byłej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, eksploatowanego w latach 90.

Łączna moc zainstalowana elektrowni fotowoltaicznej PV GRYF wyniesie 19,83 MW. Przewiduje się, że rocznie z 1 MW zostanie wyprodukowanych 1000 MWh energii elektrycznej. Na farmę będzie składać się 69 588 paneli PV.

Projekt uzyskał warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, a 13 listopada br. wydane zostało pozwolenie na budowę. Energa OZE złożyła już wniosek o prekwalifikację do udziału w tegorocznej aukcji OZE.

Obecnie – jak informuje przedsiębiorstwo energetyczne – trwają prace projektowe nad wyprowadzeniem mocy. Następnym krokiem, niezbędnym do uruchomienia elektrowni, będzie uzyskanie pozwolenia na budowę linii SN, co przewiduje się w harmonogramie na drugi kwartał 2020 r. Fazę projektową inwestycji spółka Energa OZE zleciła do realizacji podmiotowi z Grupy Energa – firmie Energa Invest.

Budowa elektrowni fotowoltaicznej elementem transformacji energetycznej

Stawiamy kolejny krok w realizacji sprawiedliwej transformacji energetycznej Polski poprzez budowę nowych obiektów OZE, zagospodarowując relatywnie trudne do wykorzystania tereny pokopalniane. Realizacja nowej farmy fotowoltaicznej PV GRYF zwiększy udział zielonej energii w całkowitym wolumenie wytwórczym. Grupa Energa od lat sukcesywnie uczestniczy w dostosowaniu polskiego systemu elektroenergetycznego do wymogów Komisji Europejskiej. Będziemy w dalszym ciągu dynamicznie rozwijać się w tym kierunku. W miksie wytwarzania Energa ma pełną paletę źródeł, wykorzystujących energię wody, wiatru i promieniowania słonecznego. W Grupie Energa moc zainstalowana we flocie wytwórczej bazującej na odnawialnych źródłach energii wynosi 38 proc. Jest to największy udział procentowy wśród dużych polskich grup energetycznych w produkcji energii elektrycznej z OZE odniesionej do całego wolumenu wytwarzanej energii – mówi Grzegorz Ksepko, kierujący Grupą Energa.

Przedsiębiorstwo zaznacza, że farma fotowoltaiczna PV GRYF będzie trzecim obiektem tego typu eksploatowanym w Grupie Energa. Obecnie, spółka Energa OZE zarządza dwoma dużymi elektrowniami PV. Farma PV Czernikowo we wsi Wygoda, pod Toruniem jest jedną z największych tego typu instalacji w Polsce. Druga eksploatowana farma PV Delta zlokalizowana jest niedaleko Gdańska.

Wieloletnie doświadczenie zarówno w budowie, jak i eksploatacji farm fotowoltaicznych, pozwoliło osiągnąć bardzo duże tempo procesu pozyskania pozwolenia na budowę i daje nam uzasadnioną pewność, że realizowana inwestycja zakończy się sukcesem. Wykwalifikowana kadra inżynierów i serwisantów pracuje nad odpowiednim doborem zarówno paneli i inwerterów, zapewniających wieloletnią bezawaryjną eksploatację, jak i zaprojektowaniem konstrukcji nośnej, co wymaga dużego doświadczenia, biorąc pod uwagę niską nośność gruntów pokopalnianych. Planujemy zgłosić udział PV GRYF w tegorocznej aukcji OZE. Pozyskanie wsparcia aukcyjnego pozwoli bezzwłocznie przystąpić do prac budowlanych – mówi Piotr Meler, prezes Zarządu Energa OZE.

Na podstawie media.energa.pl

fot. Energa