branży biometanowej

Apelują o zmiany, które napędzą rozwój branży biometanowej

Polska Organizacja Biometanu (POB) poinformowała, że z uznaniem przyjmuje projekt zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Jednocześnie podkreśliła, że domaga się pilnych zmian regulacyjnych, które napędzą rozwój branży biometanowej w Polsce. Michał Tarka, dyrektor generalny POB przedstawił oświadczenie organizacji podczas posiedzenia Komisji ds. OZE.

Czego potrzeba, by wspomóc rozwój branży biometanowej?

15 czerwca podczas posiedzenia sejmowych Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi obyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Dyrektor Tarka, w imieniu organizacji wyraził uznanie względem finalizacji prac legislacyjnych w zakresie projektu ustawy. Zwrócił jednakże również uwagę na potrzeby regulacyjne branży, które wcześniej nie zostały uwzględnione.

Polska Organizacja Biometanu zaznacza, że apeluje o uwzględnienie kilku kwestii.

Po pierwsze istotne jest dla niej objęcie proponowanym instrumentem wsparcia opartym na stałej cenie zakupu biometanu również większych instalacji OZE.

Po drugie POB apeluje o integrację tego typu instalacji wytwarzających biometan z sieciami gazowymi.

Trzecim ważnym elementem jest wprowadzenie ułatwień w procesie inwestycyjno-budowalnym.

Natomiast czwarta kwestia, to umożliwienie wykorzystania biometanu, w tym biometanu objętego systemem wsparcia, przewidzianym przez projekt ustawy, w celu realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego przez podmioty do tego obowiązane.

Stworzyć korzystne warunki rozwoju dla obiecującej branży

– Wprowadzenie zmian regulacyjnych w branży biometanowej jest kluczowe dla osiągnięcia naszych celów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Wierzymy, że parlament i rząd będą wspierać nasze wnioski, aby stworzyć korzystne warunki rozwoju tej obiecującej branży w Polsce. Jako Polska Organizacja Biometanu dążymy do utworzenia silnej branży biometanowej w naszym kraju, która będzie odgrywać kluczową rolę w transformacji energetycznej Polski – podsumował dyrektor Michał Tarka.

Przy okazji POB podkreśliła, że aktywnie uczestniczy w tworzeniu nowych przepisów. Dokłada też wszelkich starań, aby jak najszybciej powstały kompleksowe i przyjazne regulacje, które umożliwią utworzenie silnej branży biometanowej w Polsce.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu