Biowęgiel, czyli paliwo odnawialne…

Wywiad z Janem Gładkim, prezesem Zarządu firmy FLUID SA

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, biowęgiel zyskał status odnawialnego źródła energii. Czy po kilku latach starań czuje się Pan w pełni usatysfakcjonowany? Czy taki kształt prawa Panu odpowiada?

Zacznę może od tego, że zarządzana przeze mnie firma FLUID SA posiada własną technologię przemysłowego wykorzystania energii zawartej w biomasie poprodukcyjnej (z przemysłu drzewnego, przetwórstwa owoców i warzyw, tłoczenia oleju palmowego itp.) do jednoczesnej produkcji biowęgla i energii elektrycznej oraz ciepła i/lub chłodu. Zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii z lipca bieżącego roku, Zakład Odzysku Energii ZOE (pracujący na naszej technologii) jest instalacją, która produkuje 100% energii odnawialnej w trzech lub czterech różnych postaciach. Są to biowęgiel, czyli odnawialne paliwo, energia elektryczna – „zielona” energia, ciepło – „zielone” ciepło dla miast i chłód – „zielony” chłód dla przemysłu, a niedługo także dla miast.

Jan Gładki, FLUID, biowęgiel

Odpowiadając na pytanie, trzeba powiedzieć, że – z punku widzenia interesów naszej firmy – nowe brzmienie ustawy o OZE jednoznacznie daje dodatkową szansę dla zastosowania naszej technologii w rozwoju ekologicznego ciepłownictwa. Nareszcie też, po siedmiu latach moich osobistych starań, wspieranych zaangażowaniem i autorytetem wielu ludzi, w tym profesora Zbigniewa Bisa, biowęgiel został uznany za paliwo odnawialne dla energetyki zawodowej i ciepłownictwa.

Przepisy pozwalają zatem wreszcie na uruchomienie produkcji biowęgla na cele paliwowe…

Tak, nareszcie ustawa jednoznacznie określa biowęgiel jako paliwo odnawialne dla produkcji energii elektrycznej oraz ciepła i/lub chłodu.

Dotychczas produkowany biowęgiel wykorzystywany był w rolnictwie i budownictwie. Czy z uwagi na uznanie go za odnawialne źródło energii skoncentruje się Pan na odbiorcach z branży energetycznej?

Jesteśmy firmą innowacyjną, której zadaniem statutowym jest szukanie zastosowań biowęgla, oczywiście, głównie naszej własnej marki, w różnych dziedzinach gospodarki. Naturalnie, cieszymy się, że nareszcie biowęgiel zyskał ustawowe przyzwolenie na zastosowanie w energetyce i ciepłownictwie, ale nie oznacza to, że zaprzestaniemy produkcji biowęgla dla innych działów gospodarki, w tym rolnictwa. Będziemy też poszukiwać możliwości wdrożenia nowych zastosowań dla naszego produktu.

Jak ocenia Pan potencjał rynku biowęgla w Polsce? Czy zakłady energetyczne są zainteresowane tym paliwem i jego zaletami?

To, jakie będzie zainteresowanie energetyki zawodowej tym paliwem, pokaże najbliższy czas. Jednak z faktu, że szerokie lobby, w tym energetyczne, doprowadziło do przyjęcia nowelizacji ustawy o OZE, w której – jak wiemy – biowęgiel stał się paliwem odnawialnym, wnioskuję, że ze strony energetyki zawodowej możliwość zastosowania tego paliwa spotka się z szerokim zainteresowaniem. Warto tu dodać, że energetyka zna zalety tego paliwa, bowiem przez szereg lat firma FLUID SA była zapraszana przez koncerny energetyczne do współpracy w zakresie stosowania biowęgla.

Od wielu lat zajmuje się Pan produkcją biowęgla. W czym tkwi zaleta tego produktu, że poświęcił mu Pan tyle czasu?

Biowęgiel to naturalny produkt mający swój kod materiałowy, powstający poprzez proces autotermicznego uwęglania pozostałości poprodukcyjnych różnego rodzaju biomasy roślinnej, którą człowiek zużywa do produkcji dóbr materialnych oraz żywności. Dodam, że biowęgiel to powrót do natury w każdej dziedzinie gospodarki. To źródło pierwiastka życia, czyli węgla.

Od 12 lat zajmujemy się opanowaniem samej technologii produkcji biowęgla. W tym czasie koncentrowaliśmy się także na wdrażaniu do życia gospodarczego technologii produkcji biowęgla, z jednoczesnym wykorzystaniem energii gazów poprocesowych do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Zaletą naszej technologii jest to, że nie wycinamy lasów, lecz wykorzystujemy biomasę poprodukcyjną, powstającą w różnych działach gospodarki, wytwarzając z niej pełnowartościowy produkt o dużej zawartości związanego węgla. Nasz produkt cechuje także mała zawartość części lotnych, popiołu oraz znikoma ilość siarki. To produkt o bardzo wysokiej wartości opałowej i praktycznie bezdymny, z przeznaczeniem dla ogrzewnictwa i energetyki. Jednocześnie to wspaniały produkt do uzdatniania gleby, dla wspomagania upraw szklarniowych i do podnoszenia plonów drzew owocowych. Może on być także z powodzeniem stosowany jako katalizator do redukcji zanieczyszczeń gazowych czy też oczyszczania wody. Zastosowań jest bardzo dużo.

Czy zastosowanie biowęgla może być jednym z elementów walki z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce? Czy to sposób na smog? Jak wygląda emisyjność biowęgla stosowanego jako paliwo?

Tak, pelet biowęglowy to bezsmogowe paliwo dla gospodarstw domowych. W porównaniu do węgla kamiennego, biowęgiel zawiera 15-krotnie mniej siarki. Charakteryzuje się również bardzo niską zawartością części lotnych – od 10 do 14% – jest więc prawie bezdymny. W dodatku, co warto podkreślić, paliwo cechuje zerowy bilans emisji dwutlenku węgla.

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi.

Wywiad przeprowadzony drogą mailową

fot. 2 x FLUID SA