fot. D. Czapla
fot. D. Czapla

Biogaz posłuży produkcji energii i ciepła w katowickiej oczyszczalni

Urząd Miasta Katowice (UM) poinformował, że jedna z czterech miejskich oczyszczalni ścieków wkracza na nowy poziom efektywności energetycznej. Powstający w niej biogaz ma służyć do produkcji energii elektrycznej i ciepła, które będą wykorzystywane w obiekcie. Przyniesie to korzyści dla środowiska, ale także oszczędności finansowe – podkreślił magistrat.

Kogenerator spalając biogaz, wytwarza energię

Nową instalacją w oczyszczalni „Gigablok” jest wysokosprawna jednostka kogeneracyjna o mocy 400 kW. Ma ona umożliwić odzysk energii z biogazu. Biogaz jest produktem ubocznym oczyszczania ścieków, a konkretnie fermentacji osadów, które powstają w trakcie tego procesu. Kogenerator spalając biogaz wytwarza energię elektryczną, która będzie wykorzystywana przez oczyszczalnię. W ten sposób zmniejszy się zapotrzebowanie na zakup energii od zewnętrznych operatorów. Jednostka kogeneracyjna wytwarza również ciepło. Będzie ono służyło przede wszystkim do ogrzewania komór fermentacyjnych i utrzymania odpowiednich warunków prowadzenia procesu.

Cały czas inwestujemy w odnawialne źródła energii. W celu zwiększenia poziomu samowystarczalności energetycznej powołany do życia został Katowicki Klaster Energii. Kolejne inwestycje mają się przyczynić do oszczędności. Są także objawem troski o środowisko. Dzięki tej instalacji możliwe jest odzyskanie energii z biogazu, który jest produkowany w oczyszczalni. Wytworzona energia będzie służyła do obsługi oczyszczalni – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

zbiornik biogazu
Zbiornik na biogaz. fot. Katowicka Agencja Wydawnicza

Oprócz dostarczenia i montażu kogeneratora, konieczne było także stworzenie instalacji wewnętrznej i zewnętrznej. Powstał nowy zbiornik na biogaz. Ma 12 metrów wysokości, średnicę ponad 14 m i pojemność – 1500 m3. Inwestycja objęła także zabudowę nowej pochodni. To urządzenie wykorzystywane jest do unieszkodliwiania biogazu. jest ono uruchamiane, gdy w danym momencie biogazu było zbyt dużo w stosunku do możliwości jednostki kogeneracyjnej. Łączna wartość wszystkich prac wyniosła 6,3 mln zł.

Nie tylko kogenerator, ale też energia ze słońca

Na obiektach Oczyszczalni Ścieków „Podlesie” i Oczyszczalni Ścieków „Panewniki” pracują już farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 0,625 MW – dodał magistrat.

W efekcie wszystkie te obiekty stają się nowoczesnymi, ze sprawdzoną i wydajną technologią zgodną z polskimi i europejskimi standardami. Ponadto te inwestycje zbliżają oczyszczalnie do uzyskania samowystarczalności energetycznej, która ma znaczenie zarówno dla ekologii, jak i kosztów funkcjonowania infrastruktury – tłumaczył Andrzej Hołda, prezes Zarządu Katowickich Inwestycji.

Samowystarczalność energetyczna to jedno, ale w przypadku tej infrastruktury najważniejsze jest udoskonalanie procesu oczyszczania ścieków – podkreślił UM. Ma to zapewnić efektywność procesów oczyszczania i niezawodność pracy obiektów, poprawić warunki eksploatacyjne i zoptymalizować koszty eksploatacji. Do tej pory, na mniej energochłonne i bardziej wydajne, wymieniona została większość wyposażenia technologicznego obiektów wraz z elementami automatyki oraz uaktualnieniem systemu wizualizacji pracy urządzeń technologicznych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. na otwarcie D. Czapla

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny