Biały certyfikat za oszczędność energii

Firma KFA Armatura w Nisku pochwaliła się, że uzyskała biały certyfikat – świadectwo potwierdzające wypracowany efekt energetyczny, czyli oszczędność energii. Na przestrzeni ostatnich miesięcy firma zmodernizowała swoją linię produkcyjną, co pozwoliło na zredukowanie zużycia energii w zakładzie o ponad 8 GWh rocznie. Dla porównania firma wskazuje, że taką ilość energii w ciągu 12 miesięcy zużywa małe miasteczko.

Biały certyfikat, czyli świadectwo efektywności energetycznej

Świadectwo efektywności energetycznej (tzw. biały certyfikat) to potwierdzenie uzyskanego efektu energetycznego. Mogą się o nie ubiegać podmioty realizujące projekty modernizacyjne, w wyniku których są w stanie zaoszczędzić znaczące ilości energii. Od stycznia 2020 r. do połowy maja 2021 r. w całej Polsce wydano jedynie 1617 takich certyfikatów – podkreśla KFA Armatura i dodaje, że są one przyznawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na podstawie wniosku składanego po dokładnym audycie danego przedsięwzięcia modernizacyjnego.

Biały certyfikat o wartości 705,641 toe

Średni poziom oszczędności energii, jaki osiągają w Polsce firmy w ramach certyfikowania wynosi niecałe 300 ton oleju ekwiwalentnego (toe), a efektywność energetyczna jaką uzyskała KFA Armatura klasyfikuje przyznany jej certyfikat jako jeden z największych na Podkarpaciu – podkreśla firma. Jej rezultaty mają również pozytywny skutek dla środowiska przyrodniczego. – W działaniach proekologicznych liczą się cyfry, a nie ogólniki. A wartość naszego świadectwa to bardzo konkretna cyfra, bo aż 705,641 toe, czyli 8206604,83 kWh. Tyle właśnie energii oszczędzamy w skali roku dzięki naszym inwestycjom – mówi Tomasz Przybek, prezes Zarządu Armatura Kraków.

Ile to jest w praktyce najlepiej obrazuje wypowiedź dyrektora fabryki: – Można powiedzieć, że to małe miasteczko. Przeciętnie, rodzina 4-osobowa w domu jednorodzinnym zużywa rocznie ok. 5 tys. kWh prądu. To oznacza, że zaoszczędzona w Nisku energia na poziomie 8,2 GWh rocznie to zużycie odpowiadające liczbie prawie 1650 domów – komentuje Sławomir Mynarek.

Modernizacja linii produkcyjnej to nie wszystko

Modernizacja linii produkcyjnej, to jedno z szeregu działań realizowanych przez KFA Armatura w trosce o ochronę środowiska. Firma wskazuje, że w 2020 r. podjęto decyzję o zmianie sposobu pakowania grzejnika aluminiowego produkowanego w fabryce w Nisku. Dzięki temu w zeszłym roku udało się zredukować zużycie papieru o 42 844,9 kg (prawie 43 tony), co odpowiada powierzchni ok. 0,4 ha lasu. Firma zobowiązała się także do podjęcia kolejnych proekologicznych inwestycji usprawniających procesy produkcyjne, szczególnie w zakresie odzyskiwania ciepła.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. KFA Armatura

reklama

 

partner merytoryczny