Chcą zwiększyć bezpieczeństwo wytwarzania prądu z OZE

Energa Wytwarzanie (EW), spółka zależna Energi, nabyła specjalne maty i rękawy sorbentowe. Rolą mat i rękawów sorbentowych jest zabezpieczenie przed wyciekami płynów eksploatacyjnych z mechanizmów turbin wiatrowych i elektrowni wodnych. To zwiększa środowiskowe bezpieczeństwo wytwarzania prądu. Pracownicy spółki przećwiczyli ich wykorzystanie na terenie pomorskiej farmy wiatrowej FW Bystra oraz elektrowni wodnej Prędzieszyn.

Bezpieczeństwo wytwarzania prądu to podstawa

Jak twierdzi EW, wycieki olejów z przekładni turbin wiatrowych czy generatorów elektrowni wodnych należą do rzadkich incydentów. Niemniej jednak mogą się zdarzyć, a ich wpływ na środowisko może być szkodliwy. Z tego względu EW nabyła maty sorbentowe wykonane z czystego polipropylenu. Charakteryzuje się on wyższą chłonnością substancji ropopochodnych w porównaniu do produktów z materiałów mieszanych. Znajdą się one na wyposażeniu wszystkich farm wiatrowych zarządzanych przez spółkę. Ich rozłożenie w razie awarii i wycieku wokół podstawy turbiny zapobiegnie przedostaniu się szkodliwych substancji do gruntu – przekonuje Grupa Energa.

Spółka zakupiła również specjalne polipropylenowe rękawy sorbentowe, które służą do neutralizacji potencjalnych wycieków substancji ropopochodnych na rzekach. Wykorzystane zostaną one m.in. jako uszczelnienie systemu zapór przeciwrozlewowych w dwóch małych elektrowniach wodnych, które posiadają takie instalacje. Zadaniem takich „pływających tam” będzie zatrzymanie i odseparowanie obszaru, na którym mógłby pojawić się wyciek – wyjaśniła EW.

Z nastawieniem na ochronę środowiska

Jak dodała spółka, zakup specjalnego wyposażenia dla farm wiatrowych i elektrowni wodnych to jedno z działań, którym EW zamierza zminimalizować swój wpływ na środowisko. Oprócz tego, spółka stosuje w swoich obiektach oleje ulegające biodegradacji. To substancje smarujące tworzone na bazie estrów i olejów naturalnych, które są łatwiej rozkładane przez występujące w przyrodzie mikroorganizmy.

Firma chwali się przy okazji, że prowadzi też modernizację kolejnych elektrowni wodnych. Instaluje przepławki ułatwiające pokonanie stopnia wodnego rybom i innym organizmom wodnym. Wśród rozwiązań technologicznych znajdują się też np. „transformatory suche”. To urządzenia chłodzone za pomocą powietrza, a nie oleju elektroizolacyjnego. Eliminuje to ryzyko wycieków do środowiska – przekonuje Energa.

Innym działaniem podejmowanym przez spółkę jest okresowe czyszczenie rzek z odpadów gromadzących się na kratkach wlotowych do generatorów. Poza odpadami biodegradowalnymi znajdywane są tam m.in. metalowe opakowania po produktach spożywczych, szkło i tworzywa sztuczne. Wszystkie odpady zostają odpowiednio posegregowane. Następnie są one przekazywane do wyspecjalizowanych firm zajmujących się ich utylizacją – tłumaczy Energa Wytwarzanie.

Na podstawie: media.energa.pl

fot. Energa

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny