Współpraca w zakresie OZE

Będzie współpraca w zakresie OZE

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UP) poinformował, że rozpoczął współpracę z firmą PGE Energia Odnawialna. Porozumienie w tej sprawie podpisano 14 czerwca br., podczas odbywających się na UP obchodów jubileuszu 100-lecia Akademickich Studiów Rolniczo-Leśnych. Swoje podpisy na dokumencie złożyli prof. dr hab. Jan Pikul, rektor UP oraz Szymon Kowalski, dyrektora Biura Rozwoju i Innowacji PGE Energia Odnawialna.

Współpraca w zakresie OZE na mocy porozumienia

Na mocy zawartego porozumienia PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, działająca w obszarze wytwarzania energii z jej odnawialnych źródeł (OZE), wraz z UP podejmą współpracę w zakresie przeprowadzania badań przemysłowych, prac badawczo-rozwojowych i przedwdrożeniowych. Kooperacja będzie prowadzona w dziedzinie generacji gazów alternatywnych, energetycznego zagospodarowania biomasy odpadowej oraz szeroko pojętej energetyki odnawialnej.

Jak zaznacza UP, strony porozumienia prowadzić będą innowacyjne projekty ściśle powiązane z zakresem działalności naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu. W szczególności dotyczyć to będzie działalności badawczo-rozwojowej Pracowni Ekotechnologii Instytutu Inżynierii Biosystemów UP. Pracownia ta – wg UP – jest najlepszą w kraju jednostką badawczą zajmującą się badaniami procesu fermentacji metanowej, kompostowania, a także technologiami dezodoryzacji i redukcji emisji gazowych oraz metodami zagospodarowania odpadów organicznych.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UP w Poznaniu

fot. UP w Poznaniu

reklama

 

partner merytoryczny