Wielkopolska Dolina Wodorowa

Będzie Wielkopolska Dolina Wodorowa

W poniedziałek, 5 lipca br., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW) w Poznaniu odbyło się uroczyste podpisanie „Deklaracji o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej”. Wielkopolska Dolina Wodorowa ma działać przy zaangażowaniu podmiotów działających w świecie nauki, w administracji samorządowej i na niwie biznesowej.

Sygnatariusze „Deklaracji o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej”

Jak zaznacza UMWW, sygnatariuszami Deklaracji są przedstawiciele Województwa Wielkopolskiego na czele z Markiem Woźniakiem, marszałkiem województwa i Jackiem Bogusławskim, członkiem Zarządu Województwa, a także przewodniczącym Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, Prezydenci największych wielkopolskich miast: Poznania, Konina, Kalisza, Piły, Leszna oraz Ostrowa Wielkopolskiego, a także przedstawiciele władz wielkopolskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz środowiska biznesu: Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, Solaris Bus & Coach, Wielkopolskiej Rady Trzydziestu i Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.

Wielkopolska Dolina Wodorowa – gotowi do rozmów z rządem

Wodór jest wspaniałym magazynem energii, który pozwala bilansować produkcję energii z odnawialnych źródeł. Ma szereg zastosowań w przemyśle i gospodarce. Okres rozpoznania i badania, czy jest to rzecz atrakcyjna i ważna mamy już za sobą. W tej chwili mamy skupionych wokół tej idei bardzo wielu interesariuszy, reprezentujących biznes, naukę i samorząd, którzy chcą zmierzać w kierunku ścisłych, już konkretnych zastosowań wodoru w polu swojego działania. Sumujemy te wszystkie oczekiwania, aby zadeklarować rządowi, że jesteśmy gotowi do rozmowy o Wielkopolskiej Dolinie Wodorowej i że chcemy partycypować w Krajowej Strategii Wodorowej, która jest w tej chwili konsultowana. Ten scenariusz dla wodoru w Polsce jest całkiem realny, a my się doskonale w niego wpisujemy. Chcemy podjąć dialog z rządem i zaoferować współpracę i synergiczne działania wszystkich dzisiejszych sygnatariuszy Deklaracji. To jest ten cel, który będziemy w najbliższym czasie realizować – powiedział marszałek Woźniak.

Naukowcy i samorządowcy razem

Rektorzy wielkopolskich uczelni podkreślali, że to inicjatywa trafiona, łącząca świat nauki, biznesu oraz samorządu i zadeklarowali współpracę na wszelkich polach. Zwracali również uwagę na niezwykle ważny jej aspekt społeczny. „To właściwy moment, żeby zadbać o przyszłość naszego społeczeństwa. Będziemy mocnym ogniwem tej inicjatywy” – zgodnie zapewniali.

Z kolei włodarze wielkopolskich miast zwracali uwagę, że przyszłość zeroemisyjna, to przyszłość najbliższa, a ta inicjatywa pozwoli wydobyć i dobrze wykorzystać ogromny potencjał, którym dysponuje nasza nauka, gospodarka i samorząd. Podkreślali także, że chcą być mocnym głosem w pozyskiwaniu funduszy. – Wszyscy powinniśmy czerpać z osiągnięć nauki i wspierać nowoczesne rozwiązania, nawet jeśli wiąże się to z podejmowaniem pewnego ryzyka – podkreślił Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, zapowiadając projekt zakupu autobusów z napędem wodorowym dla komunikacji stolicy Wielkopolski.

Wielkopolska Dolina Wodorowa z zaangażowaniem różnych środowisk

Jacek Bogusławski, przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej podkreślił, że podpisana Deklaracja, to efekt pracy wszystkich zaangażowanych w ten projekt środowisk. – Mamy wśród nas cztery panele. Pierwszy – nauki, który dzieli się z nami wiedzą i wymienia doświadczeniami. Mamy też panel liderów samorządowych – prezydentów, wójtów i burmistrzów, zarządzających większymi i mniejszymi miastami, którzy widzą, że te technologie to przyszłość i są potrzebne. A to dzięki nim będziemy je wykorzystywać w wielu obszarach funkcjonowania miast. Kolejny to panel obywatelski oraz czwarty – panel najważniejszy – to przedsiębiorcy, którzy zastosują te technologie powszechnie – zaznaczył.

Wśród sygnatariuszy Deklaracji znaleźli się także przedstawiciele biznesu, a prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie i pełnomocnik Zarządu ds. transformacji Wielkopolski Wschodniej dodał, że Unia Europejska chce zainwestować w rozwój technologii wodorowych blisko 450 mld euro.

Podpisywany dokument stanowi potwierdzenie woli współpracy na rzecz rozwoju Wielkopolskiej Doliny Wodorowej, zaangażowania w rozwój całego krajowego ekosystemu opartego o technologie wodorowe. Pozwoli też wzmocnić pozycję Wielkopolski, jako istotnego gracza w nowo tworzącym się przemyśle wodorowym – zaznaczył UMWW.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UMWW

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama