Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

Będzie montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na SUW Karczma Borowa

O tym, że zastosowanie fotowoltaiki zyskało w ostatnich latach ogromną popularność nie trzeba chyba nikogo przekonywać, ale dla nieprzekonanych dowodem może będzie fakt, że 5 lutego br. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie (MPWiK) podpisana została umowa, której efektem będzie montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody Karczma Borowa (SUW).

Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na SUW do 30 kwietnia br.

Umowę na dostawę, montaż i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp Wodociągi Leszczyńskie podpisały z firmą ELSETT Zielone Technologie z siedzibą w Lesznie.

W ramach zawartego kontraktu powstać ma naziemna instalacja, którą tworzyć będzie 120 monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych o mocy jednostkowej wynoszącej 330 Wp. Zostaną one zamontowane na systemowych wolnostojących konstrukcjach stalowo-aluminiowych, które zostaną zakotwione w gruncie.

Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

Ogłoszenie przetargowe zostało opublikowane w grudniu 2020 r., a w odpowiedzi do MPWiK wpłynęło 18 ofert. Najkorzystniejsza okazała się właśnie oferta firmy ELSETT Zielone Technologie, opiewająca na kwotę 108,8 tys. zł netto. Warto zaznaczyć, że jej wartość była wyraźnie niższa od budżetu zaplanowanego na realizację inwestycji przez Wodociągi Leszczyńskie.

Umowa określa termin wykonania prac, montaż mikroinstalacji ma zostać zakończony do 30 kwietnia 2021 r.

Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej – pierwszy krok do uniezależnienia się od dostawców energii

„Wreszcie więc zrobiliśmy pierwszy, ale bardzo ważny krok do stopniowego uniezależnienia się od dostawców zewnętrznych w zakresie dostarczanej do Wodociągów energii elektrycznej” – podkreślił Rafał Zalesiński, prezes Zarządu MPWiK na swoim profilu na Facebook’u.

Za przygotowanie tej inwestycji z ramienia Wodociągów Leszczyńskich odpowiedzialna była Jednostka Realizująca Projekt – jeden z działów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Na podstawie m.facebook.com

fot. na otwarcie sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne), rys. MPWiK w Lesznie