koncepcja budowy biogazowni

Będzie koncepcja budowy biogazowni w Nowym ZOO w Poznaniu

Urząd Miasta Poznania (UM) poinformował, że wyłoniono wykonawcę koncepcji budowy biogazowni na terenie Nowego ZOO. Powstanie takiego obiektu ma pozwolić na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w oparciu o odpady pochodzące z działalności poznańskiego ogrodu zoologicznego.

Koncepcja budowy biogazowni przykładem GOZ

Według poznańskiego magistratu koncepcja budowy biogazowni w Nowym Zoo, która ma przetwarzać odpady pochodzące z działalności ogrodu zoologicznego w prąd elektryczny i ciepło, jest doskonałym przykładem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), która zakłada, że produkty, a także surowce są wykorzystywane tak długo jak to możliwe, a wytwarzanie odpadów sprowadza się do minimum.

Jak zaznacza UM, w poznańskim ZOO żyje obecnie niemal 2500 zwierząt, produkujących codziennie duże ilości bioodpadów. Wykorzystanie ich do produkcji biogazu posiada ogromny potencjał. Oprócz wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, produkty powstałe w procesie wytwarzania biogazu można wykorzystać jako nawóz oraz karmę dla owadów paszowych.

Będzie koncepcja budowy biogazowni – wyłoniono wykonawcę

Miasto Poznań zawarło umowę na wykonanie opracowania, jakim jest wielowariantowa koncepcja budowy biogazowni na terenie Nowego ZOO w Poznaniu. Będzie ona realizowana przez firmę BIOWATT we współpracy z Oddziałem Miejskiego Energetyka, który ze strony Miasta będzie sprawował nadzór merytoryczny nad wykonaniem dokumentacji. Jak podaje UM, docelowo biogazownia o mocy co najmniej 250 kW ma wykorzystywać odchody zwierzęce i odpady roślinne. Całość odpadów zielonych oraz odchodów zwierzęcych, byłaby poddawana procesowi fermentacji metanowej, a otrzymany biogaz, po odpowiednim oczyszczeniu, byłby wykorzystywany do napędzania silników gazowych. Wytworzona w ten sposób energia elektryczna zasilałaby obiekty znajdujące się na terenie ogrodu zoologicznego, a powstające w kogeneracji ciepło mogłoby zostać wykorzystane do ogrzewania budynku słoniarni i innych pawilonów – wskazuje UM.

Magistrat podkreśla przy tym, że produkcja energii w biogazowni jest w pełni przyjazna środowisku przyrodniczemu, a biogaz uznawany jest za odnawialne źródło energii (OZE).

Na podstawie www.poznan.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny

reklama