Dostarczać „zieloną” energię

Będzie dostarczać „zieloną” energię producentowi odzieży

Grupa FIGENE (GF) ogłosiła podpisanie jednego z największych kontraktów długoterminowych w zakresie sprzedaży na polskim rynku energii odnawialnej. Zgodnie z umową zakupu energii (PPA) zawartą pomiędzy FIGENE ENERGIA i LPP, największą w Europie Środkowo-Wschodniej firmą produkującą odzież i zarządzającą pięcioma rozpoznawalnymi markami, GF będzie dostarczać „zieloną” energię elektryczną wytwarzaną przez dwie nowe farmy wiatrowe. Zostaną one uruchomione w 2022 r. Podpisanie umowy pozwoli GF na pozyskiwanie finansowania, w formacie project finance, dla dedykowanych współpracy z LPP projektów będących w portfelu inwestycyjnym tej Grupy.

Będzie dostarczać „zieloną” energię – 358 000 MWh w ciągu 10 lat

Umowa PPA, zapewniająca spółce LPP dostawę 358 000 MWh energii wiatrowej w ciągu najbliższych 10 lat, jest jedną z największych w Polsce – podkreśla firma. Dostarczana energia będzie w całości pochodziła z produkcji dwóch farm wiatrowych zlokalizowanych w Wielkopolsce, które są częścią portfela zarządzanego przez spółki z GF. Wolumen zakontraktowanej energii elektrycznej zostanie zwiększony w przypadku wydłużenia współpracy o kolejne 5 lat, a dostawa energii rozpocznie się 1 stycznia 2023 r.

Zaufanie, którym obdarzył nas tak duży i renomowany odbiorca, jakim jest LPP potwierdza, że FIGENE jest postrzegany jako wiarygodny partner, który będzie wspomagał polskie spółki w dążeniu do dbania o środowisko i wspierał je w osiąganiu ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Kontrakt z LPP stanowi dla nas bardzo ważny krok w realizacji obranej strategii i pozwoli nam na zwiększanie udziału Grupy w rynku energii odnawialnej w Polsce – komentuje Janusz Petrykowski, prezes Zarządu FIGENE CAPITAL.

Dostarczać „zieloną” energię w ramach umowy PPA

Umowy PPA, które stały się trendem nie tylko w Polsce, ale w większości krajów europejskich, są ważną częścią strategii GF – podkreśla firma i dodaje, że w obliczu tak szybkiego wzrostu cen energii na rynku hurtowym i rozwoju energetyki odnawialnej, popyt na kontrakty PPA i innowacyjne usługi energetyczne będzie rósł bardzo szybko, a firmy o wysokim zużyciu energii coraz częściej będą dążyły do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko oraz optymalizacji kosztów zakupu energii poprzez zakup „zielonej” energii i zabezpieczenie stabilnych cen w długim okresie.

Rynek umów PPA w Polsce jest nadal stosunkowo słabo rozwinięty, ale jego potencjał jest bardzo duży. Coraz więcej firm poszukuje zielonej energii, zaś kontrakty PPA pozwolą na zakontraktowanie zakupu „zielonej” energii w atrakcyjnej, ale przede wszystkich stabilnej cenie, co umożliwi jej odbiorcom osiągnięcie zakładanych celów w zakresie efektywności energetycznej – mówi prezes Petrykowski.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

reklama

 

partner merytoryczny