Energooszczędne przedszkola w stolicy

Będą energooszczędne przedszkola w stolicy

Energooszczędne przedszkola w stolicy? Urząd m.st. Warszawy (UM) poinformował, że szuka partnera prywatnego, który zaprojektuje oraz wybuduje nowoczesne i wysoko energooszczędne placówki w miejscu dotychczas funkcjonujących budynków typu Stolbud–Ciechanów. Magistrat podkreśla, że miasto po raz kolejny w ostatnim czasie stawia na inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, planujemy znacznie zwiększyć liczbę oddziałów w nowych przedszkolach – powstaną nowe miejsca dla nawet kilkuset dzieci. Chcemy, aby w miejscu dotychczas funkcjonujących obiektów o drewnianej konstrukcji, powstały placówki energooszczędne, korzystające – w miarę możliwości – z odnawialnych źródeł energii, co przyczyni się do zmniejszenia wydatków na eksploatację. To pierwszy realizowany na tak dużą skalę projekt w Polsce. Inwestycje w formule PPP stanowią znakomitą alternatywę dla tych realizowanych w formule tradycyjnej, które są znacznie bardziej obciążające dla budżetu. Jest to obecnie szczególnie ważne, gdy finanse miast odczuwają skutki walki z epidemią – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.

Energooszczędne przedszkola w stolicy w formule PPP

Planowane przedsięwzięcie, realizowane w formule PPP, polegać będzie na rozbiórce budynków typu Stolbud–Ciechanów i zastąpieniu ich nowymi, funkcjonalnymi budynkami przedszkolnymi, dostosowanymi do aktualnych standardów użytkowych i potrzeb lokalnych – wskazuje UM.

Jak zapewnia magistrat, przedszkola nadal będą publiczne. Miasto będzie odpowiedzialne za kwestie związane z naborem do przedszkoli, programem edukacyjnym oraz kadrą pedagogiczną. Natomiast za zaprojektowanie i realizację przedszkoli wraz z zagospodarowaniem terenu będzie odpowiadał partner prywatny, który będzie miał też za zadanie utrzymywać je w należytym stanie technicznym przez ustalony umową okres.

Zakłada się, że wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie opłata za dostępność, ponoszona przez miasto dopiero po oddaniu nowych przedszkoli do użytku i będzie uzależniona od możliwości korzystania z nich w sposób zgodny z umową.

Ostateczne lokalizacje zostaną wskazane po przeprowadzeniu negocjacji. W ogłoszonym postępowaniu na liście wyjściowej znajduje się siedem istniejących obiektów przedszkolnych.

Energooszczędne przedszkola w stolicy – harmonogram prac

Postępowanie na wybór partnera prywatnego składa się z kilku etapów – tłumaczy UM. Pierwszym z nich będzie prekwalifikacja i dopuszczenie do udziału w postępowaniu maksymalnie czterech potencjalnych partnerów, z którymi będą prowadzone negocjacje, dotyczące kwestii technicznych i technologicznych, ekonomiczno-finansowych i prawnych. W toku negocjacji zostanie wypracowany zakres i model realizacji przedsięwzięcia. Następnie partnerzy zostaną zaproszeni do złożenia ostatecznych ofert, a miasto wybierze najkorzystniejszą z nich.

Stołeczny magistrat wskazuje, że zakończenie postępowania i podpisanie umowy planowane jest na koniec 2021 r. Prace projektowe będą mogły rozpocząć się natomiast na początku 2022 r., jednak sam harmonogram robót budowlanych będzie przedmiotem negocjacji, gdyż uzależniony jest głównie od kwestii technicznych i technologicznych.

Postępowanie na wybór partnera prywatnego w celu realizacji „Budowy wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych w Warszawie w miejsce obiektów typu Stolbud-Ciechanów” w imieniu m.st. Warszawy ogłosił Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Wnioski o dopuszczenie do postępowania można składać do 30 września br. – dodaje UM.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Warszawy

fot. UM Warszawy

reklama