Czysta energia i czyste powietrze

Będą czysta energia i czyste powietrze w Świętokrzyskiem

Czysta energia i czyste powietrze w regionie świętokrzyskim – a wszystko to dzięki środkom unijnym, które trafią do 14 gmin i jednego powiatu na działania związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podczas wczorajszego (23 czerwca) posiedzenia rozstrzygnął konkurs w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) i podkreśla, że to nie ostatnie słowo samorządu województwa w tym obszarze.

Czysta energia i czyste powietrze z dofinansowaniem w ramach RPO

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem – podkreśla UMWŚ i wskazuje, że wpłynęło na niego aż 98 wniosków, z czego 75 przeszło pozytywną weryfikację w zakresie spełniania kryteriów wyboru, co pozwoliło umieścić je na liście rankingowej. Ostatecznie dofinansowanie w wysokości 32 mln 357 tys. zł otrzymało 15 beneficjentów. Wprawdzie kwota przeznaczona do rozdysponowania w konkursie wynosiła niemal 42,6 mln zł, czyli była o 10 mln zł większa od przeznaczonej, to różnica ta nie wystarczyłaby na dofinansowanie kolejnych czterech projektów, które na liście rankingowej mają identyczną liczbę punktów i zajmują pozycję ex aequo. Dlatego też projekty te pozostały na liście rezerwowej – tłumaczy UMWŚ.

Zarząd Województwa nie zamierza jednak pozostawić bez wsparcia beneficjentów z listy rezerwowej i prowadzi negocjacje z Komisją Europejską (KE), mające na celu zwiększenie puli środków przeznaczonych na działania służące poprawie efektywności energetycznej. Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, a wszystko na to wskazuje, pula środków przeznaczonych na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, wzrośnie aż do ponad 106,7 mln zł – dodaje urząd marszałkowski.

Czysta energia i czyste powietrze – w poszukiwaniu dodatkowych funduszy

Pragniemy podkreślić, że dla Zarządu Województwa działania podejmowane w obszarze ochrony powietrza i redukcji zanieczyszczeń do atmosfery, należą do priorytetów, stąd nasze usilne starania o pozyskanie dodatkowych funduszy na ten cel, co w konsekwencji oznaczać będzie realizację kolejnych projektów z listy rezerwowej – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa.

Jak zaznacza UMWŚ, o dodatkowe fundusze Zarząd Województwa będzie chciał się ubiegać m.in.: ze środków pozostających w ramach innych Działań 3 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO). Ich łączna wartość to 13 mln zł (w tym: 4,5 mln zł z Działania 3.1, 2 mln zł z Działania 3.2 oraz 6,5 mln zł z Działania 3.4). Środki te wraz z kwotą, która pozostała do zagospodarowania po wyborze projektów we wspomnianym powyżej konkursie, dają łącznie nieco ponad 23,2 mln zł, co po formalnej akceptacji ze strony KE pozwoli na wybór dodatkowo siedmiu projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 19,9 mln zł.

Wstępna zgoda w ramach instrumentu REACT-EU

Urząd marszałkowski zaznacza, że w ramach dodatkowych środków pozyskanych z instrumentu REACT-EU uzyskano wstępną zgodę na podjęcie działań mających na celu zaprojektowanie dodatkowej osi priorytetowej w ramach RPOWŚ z alokacją przeznaczoną na realizację projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej. Wstępnie ustalono, że alokacja, jaka mogłaby być przeznaczona w ramach tego instrumentu na projekty umieszczone na liście rezerwowej wynosiłaby ponad 12,15 mln euro, co daje powyżej 54,5 mln zł. Taka kwota pozwoliłaby ona na wybór kolejnych 19 projektów o łącznej wartości dofinansowania sięgającej niespełna 54,5 zł.

Jeśli KE wyrazi zgodę na te działania, to istnieje możliwość wyboru do dofinansowania łącznie 41 projektów z Działania 3.3 na ogólną kwotę dofinansowania ponad 106,7 zł – dodaje UMWŚ.

Urząd marszałkowski podkreśla również, że na koniec maja br. z Działania 3.3. „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” w ramach RPO podpisanych zostało już 109 umów na łączną wartość dofinansowania unijnego wynoszącą 281 mln zł.

Czysta energia i czyste powietrze, czyli kompleksowa termomodernizacja

Według UMWŚ, realizacja projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej wraz z elementami odnawialnych źródeł energii (OZE) jest szczególnie korzystna ze względów ekologicznych. Pozwala bowiem na zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz innych niepożądanych substancji emitowanych do atmosfery. Dzięki unijnemu dofinansowaniu budynki przechodzą kompleksową termomodernizację, montowane są instalacje fotowoltaiczne, a ponadto wymieniana jest stolarka okienna i drzwiowa, modernizowane jest oświetlenie na energooszczędne oraz systemy ciepłownicze obejmujące zarówno centralne ogrzewanie (c.o.) i ciepłą wodę użytkową (c.w.u.).

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama