zaangażowanie w OZE

Bank zwiększa zaangażowanie w OZE

Bank Pekao poinformował, że zwiększa swoje zaangażowanie w OZE (odnawialne źródła energii), uruchomił bowiem akcję kredytową finansowania instalacji fotowoltaicznych dla przedsiębiorstw do produkcji energii na własny użytek. To, jak zaznacza bank, jego kolejne działanie w segmencie OZE. Wcześniej Pekao podjęło decyzje m.in.: o finansowaniu największej farmy wiatrowej w Polsce, linii finansowej z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) dla MŚP w województwie kujawsko-pomorskim (150 mln zł) czy przeznaczeniu 150% wartości obligacji objętych przez EBOiR (70 mln zł) na finansowanie projektów podnoszących efektywność energetyczną.

Większe zaangażowanie w OZE – finansowanie instalacji fotowoltaicznych

Bank Pekao sfinansuje instalacje fotowoltaiczne, które posłużą firmom do obniżenia kosztów związanych z zakupem energii. Obecnie przedsiębiorstwa mogą inwestować w tzw. mikroinstalacje o mocy do 50 kWp, których montaż nie wymaga składania wniosku o pozwolenie na budowę czy koncesję. Sama instalacja zaś jest przyłączana do sieci na podstawie zgłoszenia do właściwego miejscowo zakładu energetycznego.

W branży energetycznej na naszych oczach dokonuje się transformacja, a dotychczasowi konsumenci stają się prosumentami, aktywnie dbając o zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie jej konsumpcji. Bank Pekao od lat jest bankiem finansującym znaczącą część inwestycji sektora energetycznego w Polsce. W coraz większym stopniu i coraz częściej finansujemy projekty z zakresu zielonej energii i efektywności energetycznej – powiedział Michał Krupiński, prezes Zarządu Banku Pekao.

Oferta banku obejmuje finansowanie instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii na własny użytek. Może dotyczyć zarówno wspomnianych mikroinstalacji, jak również instalacji większych niż 50 kWp, w zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Nasza oferta jest skierowana do małych i średnich firm, które chciałyby znacznie obniżyć koszty energii elektrycznej. Inwestycje w mikroinstalacje, wsparte naszym kredytem, zwrócą się inwestorom w ciągu kilku lat, a koszty nie będą wysokie z uwagi na dopłatę do odsetek z programu BGK Biznes Max. To ważna propozycja w ramach naszej strategii inwestowania w OZE – poinformowała Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Zarządu Banku Pekao, nadzorująca pion małych i średnich przedsiębiorstw.

Kredyty przeznaczone na finansowanie paneli fotowoltaicznych mogą być zabezpieczone bezpłatną gwarancją BGK Biznes Max. Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki. Do końca 2020 r. stawka dopłaty do oprocentowania kredytu jest preferencyjna – wynosi 5% – a w kolejnych latach będzie sięgać 3,3%. Obejmuje ona okres nie dłuższy niż 3 lata od daty uruchomienia kredytu.

Dotychczasowe zaangażowanie w OZE i efektywność energetyczną

Przy okazji bank przypomina, że w ostatnich miesiącach zrealizował szereg inicjatyw mających na celu zwiększanie efektywności energetycznej przez przedsiębiorców. W kwietniu bank podpisał umowę z EBI na linię finansową dla małych i średnich przedsiębiorstw w woj. kujawsko-pomorskim. Środki w wysokości 150 mln zł mają wspomóc projekty z zakresu wzrostu efektywności energetycznej firm.

Z kolei w maju Pekao poinformowało o pozytywnej decyzji w sprawie udzielenia kredytu na sfinansowanie największej w Polsce lądowej farmy wiatrowej w miejscowości Potęgowo na Pomorzu. Jej łączna moc, dzięki pracy 81 turbin, wyniesie 220 MW. Kredyt ma charakter konsorcjalny i udzieli go łącznie pięć banków, w tym Pekao (ponad 20% udziału) i EBOiR. Farma Potęgowo będzie miała wyraźny pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze – podkreśla Pekao.

W czerwcu EBOiR zainwestował 70 mln zł w obligacje Banku Pekao, który zobowiązał się przeznaczyć 150% tej kwoty na projekty skutkujące znaczną oszczędnością energii oraz na certyfikowane projekty komercyjne i mieszkaniowe zgodne z polityką Green Economy Transition. EBOiR podjął taką decyzję po raz kolejny – w październiku 2018 r. nabył obligacje Pekao za kwotę 138,5 mln zł z podobnym zobowiązaniem ze strony banku.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Bank Pekao

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)