Badania utraty ciepła fot. Wydział ds. Jakości Powietrza UM Krakowa

Badania utraty ciepła w domach jednorodzinnych w Krakowie

Od stycznia do marca będą prowadzone badania utraty ciepła w domach jednorodzinnych na terenie krakowskiej dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki – poinformował Urząd Miasta Krakowa (UM), który dodał, że będą one wykonywane za pomocą kamery termowizyjnej z zewnątrz budynku, a w ich trakcie nie jest wymagany bezpośredni kontakt z mieszkańcami.

Badania utraty ciepła w dobie epidemii COVID-19

Ze względu na pandemię COVID-19, a także mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników magistratu, w tym sezonie grzewczym badania będą zorganizowane i przeprowadzone w inny sposób niż dotychczas – dodaje UM i zaznacza, że w tym roku nie będą prowadzone indywidualne zapisy.

Od stycznia do marca na terenie dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki pracownicy Wydziału ds. Jakości Powietrza UM, według przygotowanej listy punktów adresowych, wykonają zdjęcia poszczególnym jednorodzinnym budynkom mieszkalnym. Jak tłumaczy magistrat, trasy są tak opracowane, aby poruszać się tylko po drogach ogólnodostępnych, wykluczając wejścia na teren prywatny, a badania będą wykonywane tylko z zewnątrz budynku. Zdjęcia posłużą m.in. do analizy stanu ocieplenia budynków jednorodzinnych na terenie Krakowa.

Badania utraty ciepła – poprzednie edycje

Magistrat przypomniał przy okazji, że w ubiegłym sezonie grzewczym odbyła się czwarta edycja bezpłatnych badań kamerą termowizyjną domów jednorodzinnych, zlokalizowanych na terenie Krakowa. Badania te realizowane były przez doradców energetycznych zatrudnionych w Wydziale ds. Jakości Powietrza UM, w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Pracownicy magistratu przebadali wówczas łącznie 143 nieruchomości wykonując zdjęcia termowizyjne, na których zaprezentowano krakowianom problem związany ze stratami ciepła.

Badania przeprowadzano w czasie sprzyjających warunków pogodowych – z odpowiednią różnicą temperatur, wynoszącą przynajmniej 15°C pomiędzy wnętrzem budynku a temperaturą zewnętrzną, bez silnego wiatru, nasłonecznienia czy opadów atmosferycznych.

Łącznie podczas wszystkich czterech edycji badań przebadano 295 nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta, a mieszkańcom przekazano raporty z wykonanych badań, zawierające termogramy wskazujące ucieczki ciepła z budynku – dodaje UM.

Na podstawie www.krakow.pl

fot. Wydział ds. Jakości Powietrza UM Krakowa

 

reklama