Badania porównawcze inwerterów

Badania porównawcze inwerterów ruszyły

Ruszyły ekperymentalne badania porównawcze inwerterów wykorzystywanych w mikroinstalacjach odnawialnych źródeł energii (OZE) – informuje TAURON. Badania są prowadzone przez przedsiębiorstwo energetyczne we współpracy z uczelniami technicznymi. Według firmy, realizowane na taką skalę, w zakresie parametrów inwerterów instalacji fotowoltaicznych, badania są inicjatywą nowatorską w skali europejskiej.

Zgłoszenia od 22 podmiotów na badania porównawcze inwerterów

Odnotowujemy dynamiczny i duży wzrost instalacji fotowoltaicznych, przyłączanych do naszej sieci dystrybucyjnej. Ich tak duży przyrost wpływa na pracę i parametry sieci elektroenergetycznej. Jako dostawca energii odpowiadamy za jakość energii elektrycznej dostarczanej klientom oraz za odbiór energii wprowadzanej do naszej sieci. W związku z tym, w trosce o jakość usługi dystrybucyjnej, postanowiliśmy dokonać oceny urządzeń, które współpracują lub mogą współpracować z naszą siecią – mówi Robert Zasina, prezes Zarządu TAURON Dystrybucja.

Zaproszenie do udziału w Pikniku OZE, podczas którego prowadzone są badania porównawcze inwerterów, skierowane zostało do wszystkich producentów spełniających kryteria techniczne, którzy chcieli czasowo udostępnić do badania komponenty instalacji fotowoltaicznej (PV). Producenci i dostawcy inwerterów fotowoltaicznych mogli zgłaszać swoje urządzenia do 15 marca br. W tym terminie deklaracje przekazania inwerterów nadesłały 22 podmioty, tj. producenci, dystrybutorzy urządzeń oraz firmy instalatorskie. Łącznie zadeklarowano przekazanie do badania kilkudziesięciu modeli urządzeń jedno- i trójfazowych.

Badania porównawcze inwerterów – raport w trzecim kwartale

Obecnie badania prowadzą pracownicy naukowi Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) oraz innych uczelni technicznych z południa Polski. Badania porównawcze inwerterów są wykonywane w trzech obszarach: sprawności elektrycznej, kompatybilności elektromagnetycznej oraz dotrzymania warunków technicznych regulujących współpracę mikroinstalacji z elektroenergetyczną siecią dystrybucyjną, uwzględniających wymagania kodeksu sieciowego, instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej oraz stosownych norm – wyjaśnia TAURON.

Wyniki badań zostaną przedstawione podczas części seminaryjnej Pikniku, planowanej na 16-17 czerwca br. Publikacja zbiorczego raportu z uzyskanych wyników planowana jest natomiast na trzeci kwartał bieżącego roku.

Badania porównawcze inwerterów pomogą pozyskać cenną wiedzę

Dzięki wydarzeniu pozyskamy wiedzę, czy poszczególne urządzenia przyłączane do naszej sieci spełniają normy i wymagania, a w związku z tym, w jakim stopniu mogą oddziaływać pozytywnie lub negatywnie na sieć dystrybucyjną. Wiedza ta będzie dużym wsparciem przy działaniach poprawiających współpracę sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacjami, nawet w przypadku ich dużego nasycenia. W naszej opinii wyniki badań powinny też zbudować wśród prosumentów świadomość, jak istotny jest właściwy dobór urządzeń zarówno dla pracy sieci, jak i dla nich samych, jako konsumentów energii o wymaganych, prawidłowych parametrach technicznych – tłumaczy prezes Zasina.

Badania porównawcze inwerterów są możliwe do przeprowadzenia w laboratoryjnych warunkach, m.in. dzięki zrealizowanej przed kilku laty wspólnej inicjatywie TAURON Dystrybucja i AGH. Mowa o Laboratorium Jakości Energii, które powstało w Centrum Energetyki AGH przy współudziale firmy i uczelni.

Poza AGH uczelnie zaangażowane w przedsięwzięcie to Politechniki: Częstochowska, Opolska, Śląska i Wrocławska.

Przedsiębiorstwo zaznacza, że Piknik OZE to już trzecie wydarzenie tego typu. Poprzednie edycje wydarzenia obejmowały badania porównawcze analizatorów jakości energii elektrycznej i inteligentnych liczników energii elektrycznej.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. TAURON

Reklama

Partner Portalu

Reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny