Badania dna morskiego

Badania dna morskiego pod farmy wiatrowe – zakończone zbieranie ofert

PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) poinformowała, że spółka PGE Baltica zakończyła zbieranie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu publicznym pn. „Wykonanie wstępnego badania geotechnicznego dna morskiego na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 sp. z o.o. i Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 sp. z o.o.”. Za pośrednictwem systemu zakupowego Grupy Kapitałowej PGE do postępowania zostało zgłoszonych pięć wniosków, w tym dwa przez konsorcja z udziałem polskich przedsiębiorstw.

Badania dna morskiego elementem realizacji Programu Offshore

PGE Baltica zgodnie z przyjętym harmonogramem realizuje kolejne działania w ramach Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE. Jednym z jego istotnych elementów jest przeprowadzenie szeregu badań i analiz, wymaganych do przygotowania projektów technicznych i wniosku o pozwolenie na budowę morskich farm wiatrowych – podaje PGE.

Geotechniczne badania dna morskiego są wykonywane przez bardzo wąskie grono ekspertów na świecie. W sierpniu spotkaliśmy się z dużą częścią firm inżynieryjnych realizujących ten specyficzny rodzaj badań. Podmioty, które zgłosiły się do udziału w przetargu to najlepsi specjaliści w swojej dziedzinie. Zależy nam na jak najszybszym przeprowadzeniu badań i rozpoczęciu prac projektowych dla farm PGE Baltica-2 i PGE Baltica-3 – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGE.

Badania dna morskiego – spotkanie dla wykonawców

Postępowanie zakupowe na wstępne geotechniczne badania dna morskiego na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 i Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 zostało uruchomione w sierpniu 2020 r. – podaje PGE. Uruchomieniu procedury zakupowej towarzyszyło spotkanie informacyjne dla potencjalnych wykonawców, podczas którego oferentom zostały wyjaśnione m.in. zasady korzystania z Systemu Zakupowego Grupy PGE. W spotkaniu wzięło udział ok. 10 podmiotów polskich i zagranicznych.

Jak zaznacza przedsiębiorstwo energetyczne, w toku jest również postępowanie zakupowe na wykonanie wielowariantowego studium wykonalności, projektów budowlanych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przyłącza Baltica-3 i studium wykonalności przyłącza Baltica-2.

Program Offshore Grupy Kapitałowej PGE zakłada wybudowanie do 2030 r. dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW oraz kolejnej o mocy 1 GW po 2030 r.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny