Ankiety dla chętnych

Jakie jest zapotrzebowanie rybniczan na niskoemisyjne i wykorzystujące odnawialne źródła energii instalacje? Tego właśnie chcą dowiedzieć się włodarze miasta. W związku z powyższym zaprosili mieszkańców do wypełnienia ankiet, które mają dać odpowiedź na to pytanie i wspomóc Urząd Miasta w przygotowaniach do realizacji proekologicznych przedsięwzięć.
 
Chodzi mianowicie o dwa projekty, jakie Miasto zgłosiło w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego na lata 2015-2017 (Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna).
 
Pierwszy z nich pt. „Wzrost ilości energii produkowanej ze źródeł nieemisyjnych poprzez montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych” jest adresowany do właścicieli budynków jednorodzinnych, którzy zainteresowani są instalacją kolektorów słonecznych, pomp ciepła lub ogniw fotowoltaicznych na cele przygotowania ciepłej wody lub ogrzewania pomieszczeń.
 
Z kolei drugi projekt pn. „Likwidacja niskiej emisji w Rybniku poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła oraz podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła” jest skierowany do właścicieli budynków jedno- i wielorodzinnych, którzy chcieliby wymienić kocioł opalany paliwem kopalnym na proekologiczne źródło ciepła.
 
Ankiety są dostępne w Urzędzie Miasta Rybnika oraz na stronie internetowej miasta. Złożenie ankiety to wstępna deklaracja udziału w projekcie. Na wypełnione dokumenty urzędnicy będą czekali do końca października br.
 
Na podstawie: www.rybnik.eu
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu