dotacje na efektywność energetyczną

85 mln zł – unijne dotacje na efektywność energetyczną

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił listę 13 wnioskodawców, którzy otrzymają w sumie ponad 85 mln zł unijnych dotacji na działania z zakresu efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu.

Koszty całkowite projektów przyjętych do dofinansowania oszacowano na 160 mln zł.

Trzeci nabór z unijnego działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu prowadzony był od 30 października do 29 grudnia 2017 r. Do NFOŚiGW wpłynęło 20 wniosków o dofinansowanie. Opublikowane na stronie internetowej wyniki konkursu to ostateczna lista projektów, w sprawie których – po ostatecznych negocjacjach między stronami – NFOŚiGW zawrze umowy o unijne dofinansowanie. Zgodnie z harmonogramem konkursu, powinno to nastąpić do końca października 2018 r.

NFOŚiGW przyznał unijne dotacje na efektywność energetyczną

Jak wskazuje NFOŚiGW, wśród inwestycji, usytuowanych w siedmiu województwach, będą projekty realizowane na obszarze miast średnich i tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Takich wniosków na liście trzynastu zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (III konkurs z działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu) jest aż sześć. To zadania wpisujące się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Modernizacja sieci ciepłowniczych (wraz z ich wyposażeniem) odbędzie się na terenie takich miast (średnich i tracących funkcje społeczno-gospodarcze), jak: Działdowo i Olecko (woj. warmińsko-mazurskie), Zduńska Wola (woj. łódzkie), Krosno i Mielec (woj. podkarpackie) oraz Koło (woj. wielkopolskie). Łączna wartość tych przedsięwzięć wyniesie 49,8 mln zł przy unijnym wsparciu na poziomie 29,7 mln zł.

Listę projektów ocienionych pozytywnie w procedurze konkursowej z działania 1.5 uzupełniają trzy inne miejskie inwestycje dotyczące efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu. Będą to: modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej w Środzie Wielkopolskiej (woj. wielkopolskie), budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie (woj. łódzkie) oraz likwidacja węzłów grupowych w Suwałkach (woj. podlaskie). Koszt wymienionych zadań to 60,9 mln zł, uwzględniający unijne dotacje w wysokości 37,3 mln zł – wskazuje NFOŚiGW.

Działania z zakresu efektywności energetycznej czekają także na mieszkańców województw: świętokrzyskiego i pomorskiego. W odniesieniu do województwa świętokrzyskiego NFOŚiGW wymienia modernizację sieci ciepłowniczej we Włoszczowie oraz budowę sieci ciepłowniczej na terenie Uzdrowiska Solec-Zdrój w celu likwidacji indywidualnych kotłowni. Natomiast w województwie pomorskim realizowane będą inwestycje dotyczące dwóch projektów na obszarze Gdańska. Chodzi o rozbudowę sieci ciepłowniczej celem zmniejszenia strat na przesyle wraz z likwidacją węzłów grupowych. W drugim projekcie zaplanowano modernizację newralgicznych odcinków sieci ciepłowniczej z likwidacją węzłów grupowych oraz instalacją systemu telemetrii i telemechaniki. Suma kosztów całkowitych tych czterech przedsięwzięć powinna zamknąć się w kwocie 49,2 mln zł, a dofinansowanie – w 18,2 mln zł.

Efekt – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i zużycia energii pierwotnej

W efekcie realizacji 13 dofinansowanych przedsięwzięć zostanie wybudowane lub zmodernizowane niespełna 70 km sieci ciepłowniczej. 400 węzłów cieplnych zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych. Bezpośrednim efektem tych działań ma być zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o ok. 224 tys. GJ. W rezultacie ma dojść do rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych o ok. 22,8 tys. ton oraz roczna redukcja emisji pyłów całkowitych zawieszonych o 38,5 tony.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

reklama