80 mln zł na fotowoltaikę

80 mln zł na fotowoltaikę dla przedsiębiorców

O wsparcie z Funduszy Europejskich – na inwestycje mające na celu wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE) – będzie się można starać od 31 marca do 28 maja 2021 r. Nabór wniosków od przedsiębiorców prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który rozdysponuje 80 mln zł na fotowoltaikę, w tym 30 mln zł dla projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego.

80 mln zł na fotowoltaikę. Na co konkretnie przeznaczone mogą być środki?

Jak wskazuje NFOŚiGW, nabór konkursowy (ostatni) zostanie przeprowadzony w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, (poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej).

W ramach naboru przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc zwrotną na inwestycje polegające na budowie lub przebudowie instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego o mocy powyżej 2 MWe. Elementami projektów mogą być również przyłączenia do sieci elektroenergetycznych należących do beneficjenta projektu czyli wytwórcy energii.

80 mln zł na fotowoltaikę. Ile może wynieść dofinansowanie?

Według informacji podanej przez NFOŚiGW, maksymalny poziom dofinansowania jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, jednak nie może ono wynieść więcej niż 85% i nie może przekroczyć 15 mln euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Można będzie również uzyskać premię inwestycyjną w formie częściowego umorzenia udzielonej pomocy zwrotnej, a wysokość premii inwestycyjnej w przypadku instalacji, dla których wytwórcy zamierzają skorzystać z systemu aukcyjnego, wynosi do 5% kosztów kwalifikowanych i do 20% w przypadku pozostałych instalacji.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny

reklama