6 tys. zł na lekcję o OZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (WFOŚiGW) zaprasza do udziału w drugiej edycji Konkursu pn. „Poszukujemy odnawialnych źródeł energii w swoim województwie”.

Jest to inicjatywa adresowana do szkół i uczelni z województwa lubuskiego, a w jej ramach, dla najciekawszych lekcji na temat odnawialnych źródeł energii (OZE) w regionie przyznane zostaną środki finansowe.

Jak informuje WFOŚiGW, nabór wniosków o dofinansowanie najciekawszych zajęć będzie prowadzony od 1 do 20 września br., w trybie konkursowym, a dotację w wysokości do 6 tys. zł na przeprowadzenie lekcji będzie mogło otrzymać tylko 20 najlepszych pomysłodawców z regionu.

Fundusz zaznacza przy tym, że pojęcie „lekcja” jest tutaj umowne i nie odnosi się tylko do 45-minutowych zajęć w szkole. Jak podaje WFOŚiGW „Nasza lekcja może trwać cały dzień i przyjąć formę tematycznego wyjazdu, może też rozpocząć się jednego dnia wycieczką poglądową, a zakończyć dopiero kolejnego dnia w ławkach szkolnych. Ważne, by została przeprowadzona w 2016 roku”.

Nowością w obecnej edycji Konkursu – podkreśla WFOŚiGW – jest fakt, iż wszystkie wymagane dokumenty konkursowe może podpisać dyrektor jednostki, bez pośrednictwa organu prowadzącego. Wystarczy tylko, by do konkursowego wniosku dołączone zostało upoważnienie dla Dyrektora Placówki Oświatowej do samodzielnego działania w imieniu Jednostki, udzielone przez właściwy organ.

Regulamin Konkursu i wszystkie wymagane dokumenty dostępne są na stronie Funduszu.

Na podstawie www.wfosigw.zgora.pl

fot. sozosfera.pl