500 MW

Udziały w projekcie budowy zespołu elektrowni o mocy 500 MW

Grupa Polsat Plus i ZE PAK w ramach wspólnej inwestycji nabyły wszystkie udziały w spółkach realizujących projekt zespołu elektrowni wiatrowych o łącznej mocy przyłączeniowej około 500 MW.

Zespół elektrowni o mocy 500 MW ma powstać w okolicach Opola

To największy planowany zespół elektrowni wiatrowych na lądzie w Polsce. ZE PAK ma nabyć 99% udziałów, zaś Grupa Polsat Plus 1%, z możliwością zwiększenia swojego zaangażowania w projekt. Dodatkowo zostaną zawarte umowy mające na celu rozwój projektu do etapu gotowości do budowy do końca 2030 r.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wejścia, wspólnie z ZE PAK, w nowy projekt wiatrowy. Nasz udział jako Grupy Polsat Plus jest niewielki, ale dla nas jest kluczowe to, że jesteśmy w nim obecni i w zależności od potrzeb będziemy mogli zwiększyć nasze zaangażowanie. Projekt ma już wstępne założenia, jest w początkowym etapie rozwoju i zakładamy, że najpóźniej w 2030 r. będzie gotowy do rozpoczęcia budowy. O jego skali najlepiej świadczy fakt, że jest to zespół elektrowni o mocy 500 MW, a największa obecnie działająca w Polsce farma wiatrowa ma około 220 MW – powiedział Maciej Stec, wiceprezes zarządu ds. strategii Grupy Polsat Plus.

Projekt wiatrowy zlokalizowany w okolicach Opola to unikalne przedsięwzięcie, które doskonale wpisuje się w strategię transformacji Grupy ZE PAK, zgodnie z którą chcemy całkowicie zrezygnować z produkcji energii ze źródeł kopalnych. Jest to projekt, który ma ogromny potencjał, ale znajduje się jeszcze w początkowej fazie rozwoju. Dlatego w pierwszej kolejności skupimy się na tym, żeby sfinalizować niezbędne formalności i uzyskać pozwolenia, które umożliwią określenie ostatecznych parametrów i rozpoczęcie budowy, tak aby do 2030 roku projekt był gotowy do rozpoczęcia budowy – zaznaczył Piotr Woźny, prezes zarządu ZE PAK.

Elektrownia gotowa do budowy do końca 2030 roku?

Polsat Plus i ZE PAK chcą, aby projekt uzyskał statusu gotowości do budowy do 31 grudnia 2030 r. W tym celu mają zostać zawarte umowy o rozwój projektów między spółkami projektowymi a Energia Opole. Dzięki nim podejmowane będą działania ukierunkowane w szczególności na uzyskanie kompletu tytułów do gruntów, na których ma powstać farma wiatrowa, ale też pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie jej budowy. Płatności z tytułu umów o rozwój projektów uzależnione będą od zakończenia określonych faz projektu. Całkowita kwota ma być zależna od finalnych parametrów farmy, w szczególności od jej mocy. Szacowana jest na nie więcej niż 160 mln euro. Na dalszych etapach spółki projektowe będą zawierać zarówno kolejne umowy związane z rozwojem projektu, jak również umowy dotyczące budowy zespołów instalacji odnawialnych źródeł energii w postaci elektrowni wiatrowych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu