odwierty geotermalne

300 mln zł na odwierty geotermalne

Do 30 września br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) będzie czekał na wnioski od jednostek samorządu terytorialnego (JST) zainteresowanych dotacjami na realizację projektów obejmujących m.in. odwierty geotermalne.

Jak zaznacza Fundusz, nowy program przyczyni się do rozwoju geotermalnego potencjału Polski. Do rozdysponowania w pierwszej rundzie jest 150 mln zł (a całkowity budżet obejmuje 300 mln zł).

300 mln zł na odwierty geotermalne w programie NFOŚiGW

Program pn. „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” ma pomóc w realizacji przedsięwzięć w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia do wykorzystania pozyskanego ciepła lub energii do ogrzewania. Program przewidziany jest na pięć lat (2020-2025), ale umowy będą podpisywane do 2022 r.

Nabór wniosków odbędzie się w trybie konkursowym, a o dotacje mogą ubiegać się JST lub ich związki.

W nowym programie NFOŚiGW stawia na bardziej racjonalne wydatkowanie środków oraz zmniejszenie komplikacji towarzyszących przygotowywaniu projektów robót geologicznych, przy jednoczesnym zwiększeniu liczby dotowanych odwiertów geotermalnych. Według Funduszu powinno to pozwolić na uzyskanie lepszych efektów w zakresie rozwoju geotermii przy mniejszych nakładach finansowych i mniejszym ryzyku udostępnienia zasobów wód termalnych. Po rozpoznaniu złóż termalnych kontynuacja przedsięwzięć może nastąpić w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Polska Geotermia Plus”.

Przy okazji NFOŚiGW przekonuje, że w polskich warunkach geotermia to najlepsze, najczystsze odnawialne źródło energii (OZE). Według Funduszu jest ono zdecydowanie najbardziej proekologiczne. Oprócz tego, że jest bezemisyjne i nie generuje odpadów, ma też szereg innych zalet: jest w pełni dyspozycyjne, całkowicie bezpieczne, niekontrowersyjne, akceptowalne społecznie i nie ingeruje w krajobraz – dodaje NFOŚiGW.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

partner merytoryczny