30 termomodernizacji

30 termomodernizacji i 30 mln unijnego wsparcia

Zwracające uwagę świeże kolory odnowionych elewacji placówek oświatowych to ostatnio częsty widok w wielu dzielnicach Rybnika. Nowy wygląd budynków to finalny etap ich kompleksowych termomodernizacji – podkreśla Urząd Miasta Rybnika (UM).

Prace termomodernizacyjne – zakończone, trwające lub mające się wkrótce rozpocząć – obejmują na terenie miasta łącznie 30 obiektów.

Od kilku lat miasto sukcesywnie dokonuje w swoich budynkach wymiany emisyjnych źródeł ciepła na ekologiczne oraz zmniejsza zapotrzebowanie obiektów na energię. Tego typu inwestycje prowadzone na tak dużą skalę nie byłyby jednak możliwe bez unijnego wsparcia. Przygotowane przez nas projekty realizowane są w dwóch etapach. Na warte ponad 47 mln zł roboty, udało się uzyskać blisko 30 mln zł z funduszy Unii Europejskiej – mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

30 termomodernizacji w ramach dwóch etapów dofinansowanego projektu

W ostatnich tygodniach efekty intensywnych prac remontowych widać zwłaszcza w budynkach zespołów szkolno-przedszkolnych w dzielnicach Orzepowice, Zamysłów, Popielów, szkoły podstawowej w Ligocie-Ligockiej Kuźni, a także Zespołu Szkół Technicznych oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Powstańców Śląskich – pływalni, sali gimnastycznej i pawilonu judo – wylicza rybnicki magistrat.

Prowadzone prace obejmują docieplanie ścian zewnętrznych, a także dachów i stropodachów. W ich ramach wykonywana jest również wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja istniejących źródeł ciepła w budynkach podłączonych do sieci c.o. oraz do sieci gazowej. W niektórych obiektach wykonywana jest także wymiana źródeł ciepła z węglowego na gazowe oraz modernizacja wewnętrznych systemów c.o.

Prace są częścią współfinansowanego z funduszy unijnych projektu kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Rybnika. Przedsięwzięcie realizowane jest w dwóch etapach. Pierwszy, warty przeszło 33 mln zł, obejmował 19 obiektów (unijne dofinansowanie to przeszło 19 mln zł). Drugi etap warty jest prawie 14 mln zł, obejmuje 11 placówek (unijne dofinansowanie to przeszło 10 mln zł).

Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie emisji substancji wpływających na pogorszenie jakości powietrza w mieście poprzez zmniejszenie ilości energii cieplnej wykorzystywanej do funkcjonowania objętych wsparciem budynków użyteczności publicznej.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Ze środków osi priorytetowej IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”. Działanie 4.3 IV „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”.

Magistrat zaznacza, że przygotowuje obecnie szeroki program obejmujący termomodernizację i wymianę/modernizację źródeł ciepła w wielorodzinnych budynkach komunalnych. Na trwający obecnie konkurs złożone zostały trzy wnioski na łączną kwotę dofinansowania 23,1 mln zł, w ramach których planuje się objęcie wsparciem 35 budynków.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Rybnika

fot. UM Rybnika

reklama