30 stacji ładowania „elektryków”

30 stacji ładowania „elektryków” do połowy przyszłego roku w Częstochowie

Do końca czerwca 2021 r. w Częstochowie ma powstać 30 stacji ładowania „elektryków”, a w kolejnym etapie – do końca przyszłego roku – jeszcze 21 takich instalacji. Zbuduje je Tauron Dystrybucja, czyli lokalny dostawca energii – informuje Urząd Miasta Częstochowy (UM) i dodaje, że sprzyjająca ochronie powietrza elektromobilność, a więc i upowszechnianie samochodów na prąd, jest częścią częstochowskiej strategii zrównoważonego rozwoju.

30 stacji ładowania „elektryków” – w drodze do wypełnienia ustawowego obowiązku

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nakłada na władze samorządowe związane z rozwojem tego obszaru obowiązki, takie jak opracowanie i uchwalenie planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania – przypomina UM. Z takich stacji na równych zasadach mogą korzystać wszyscy posiadacze aut elektrycznych bądź hybrydowych. Na mocy ustawy, stacje finansuje i buduje miejscowy operator systemu elektroenergetycznego, czyli – w przypadku Częstochowy – Tauron Dystrybucja. Miasto natomiast poniesie wyłącznie koszty związane z wyznaczeniem i oznakowaniem stanowisk postojowych przy stacjach ładowania – dopowiada magistrat.

Miejscy urzędnicy tłumaczą, że opracowując plan budowy stacji ładowania, dokonano uzgodnień z częstochowskim oddziałem Tauron Dystrybucja, Miejskim Zarządem Dróg i Transportu oraz Biurem Inżyniera Ruchu i Miejską Pracownią Urbanistyczno-Planistyczna UM. Działania związane z planem koordynuje zespół Inżyniera Miejskiego w ramach Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych UM.

30 stacji ładowania „elektryków” – uzgodniono lokalizacje

Lokalizacje stacji uzgodniono biorąc pod uwagę m.in. potrzeby transportowe i komunikacyjne, uwarunkowania wynikające z zagospodarowania przestrzennego, przewidywane potrzeby kierujących (na poziomie zarówno lokalnym, jak i ponadlokalnym), aspekty prawne czy parametry ekonomiczne dotyczące budowy, obsługi i użytkowania stacji – tłumaczy magistrat i zaznacza, że projekt planu – zgodnie z wymogami ustawy – poddano konsultacjom, podczas których nie zgłoszono żadnych uwag. Następnie przekazano go spółce Tauron Dystrybucja, a ta uzgodniła projekt i przygotowała program przyłączeń ogólnodostępnych stacji ładowania. Jego warunki miasto zaakceptowało, a po dodatkowej korespondencji z Ministerstwem Aktywów Państwowych, uzgodniło także ostateczne terminy sfinalizowania planu budowy stacji, możliwe do realizacji przez operatora.

30 stacji ładowania „elektryków” w pierwszym etapie realizacji programu

Według uzgodnionego programu, pierwszy etap ma objąć realizację 30 stacji ładowania „elektryków” z 62 punktami ładowania i zakończyć się do 30 czerwca 2021 r. Z kolei w drugim etapie, z terminem realizacji do 31 grudnia 2021 r., powstanie 21 stacji z 44 punktami ładowania. Łącznie do końca przyszłego roku powinno działać w Częstochowie 106 stacji ładowania pojazdów elektrycznych o mocy 22 kW.

Przy okazji magistrat informuje, że obecnie w mieście jest 18 stacji ładowania samochodów elektrycznych (o mocy od 22 do 100 kW), spełniających określone normy, zlokalizowanych w różnych miejscach w mieście. W Częstochowie zarejestrowane są obecnie 104 samochody elektryczne.

Na podstawie www.czestochowa.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama