Na termomodernizację noclegowni

29 tys. zł z budżetu na termomodernizację noclegowni

Chorzów otrzymał ponad 350 tys. zł z tytułu umorzeń pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW). Jak tłumaczy Urząd Miasta w Chorzowie (UM), oznacza to, że dzięki sprawnemu pozyskiwaniu środków i ich rozliczaniu, na termomodernizację noclegowni magistrat z budżetu miasta wyda zaledwie 29 tys. zł.

Chorzów otrzymał wsparcie na termomodernizację noclegowni

To pokazuje, jak wiele inwestycji proekologicznych jest prowadzonych w naszym mieście. Umorzenia pożyczek na termomodernizacje budynków mogą iść przecież tylko na kolejne tego typu inwestycje – zauważył Marcin Michalik, wiceprezydent Chorzowa.

Przy ul. Katowickiej 190 w Chorzowie trwa właśnie kompleksowa termomodernizacja noclegowni dla mężczyzn w kryzysie bezdomności. To obiekt, który może dać schronienie ponad 50 osobom. Niestety wysłużony budynek wymagał modernizacji. Od marca trwają tutaj prace związane z wymianą drzwi i okien, ociepleniem fundamentów oraz izolacją połaci dachowych. Oprócz tego w noclegowni pojawi się nowoczesny kocioł gazowy wraz z instalacją i grzejnikami. W ramach prac zmodernizowano też kanalizację – wylicza UM.

Środki na termomodernizację noclegowni z WFOŚiGW i Metropolii GZM

Magistrat dodaje, że łączny koszt prac to 721 tys. zł, a oprócz 358 tys. zł z WFOŚiGW, 333 tys. zł pochodzą ze wsparcia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dzięki sprawnemu pozyskiwaniu środków i ich rozliczaniu Urząd Miasta wyda na ten cel zaledwie 29 tys. zł. Magistrat dodaje też, że omawiany projekt nie obciąży zatem zbytnio budżetu miasta, a komfort osób przebywających w budynku niewątpliwie się zwiększy. Prace termomodernizacyjne mają zakończyć się pod koniec tego roku.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM w Chorzowie

reklama