20 autobusów wodorowych

20 autobusów wodorowych dla Rybnika

Rybnik kupi 20 autobusów wodorowych – podpisana została umowa dotacji pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) a Miastem Rybnik – poinformował Urząd Miasta Rybnika (UM).

Zawarta umowa na dofinansowanie zakupu 20 autobusów wodorowych

W miniony poniedziałek, 5 września, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim podpisana została umowa o dofinansowaniu zakupu przez Rybnik 20 autobusów wodorowych. Dofinansowanie sięgnie 45,5 mln zł, a bezemisyjne autobusy zasilą tabor rybnickiej komunikacji miejskiej. Umowę podpisał Artur Michalski, zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Janusz Koper, zastępca prezydenta Rybnika.

Otrzymane przez Rybnik dofinansowanie jest jednym z pięciu najwyższych w Polsce i drugim najwyższym w województwie śląskim, jakie zostały przyznane przez NFOŚiGW w ramach konkursu „Zielony Transport Publiczny”. Zapewnia ono pokrycie 60% kosztów zakupu 20 autobusów wodorowych. Nowe autobusy pozwolą na osiągnięcie efektu ekologicznego, jakim jest zmniejszenie emisji CO2, tlenków azotu oraz pyłów PM10.

Autobusy wodorowe nie emitują żadnych zanieczyszczeń, a jedynym produktem ubocznym reakcji jest czysta para. Zainteresowanie paliwami alternatywnymi to odpowiedź Rybnika na trendy ogólnoświatowe, stawiające na ekologiczne formy transportu. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych wymusza na gminach, takich jak Rybnik użytkowanie odpowiedniej liczby pojazdów, które podczas eksploatacji nie emitują szkodliwych gazów – podkreślił Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

20 autobusów wodorowych i ogólnodostępna stacja tankowania wodoru

Zgodnie z planem, pierwsze autobusy wodorowe powinny wyjechać na ulice Rybnika w drugim kwartale przyszłego roku. Warto dodać, że nieco wcześniej, bo już w pierwszym kwartale 2023 r. przy ul. Budowlanych 6 powstanie ogólnodostępna stacja do tankowania wodoru samochodów osobowych i autobusów.

Przetarg na autobusy wodorowe będzie ogłoszony w najbliższym czasie – specyfikacja przetargowa jest gotowa.

Chcielibyśmy otrzymać autobusy wodorowe jak najszybciej. Trzeba jednak pamiętać, że gdy już będzie wiadomo, kiedy pierwsze pojazdy będą nam dostarczone, musimy ogłosić postępowanie na dostawy odpowiedniej ilości wodoru. Wprowadzenie autobusów wodorowych to ogromny krok w przyszłość, który w obecnej sytuacji gospodarczej powinien zabezpieczyć nam możliwość świadczenia usług dla naszych mieszkańców, korzystając z pewnych źródeł energii. To również poprawa jakości powietrza oraz komfortu podróży – autobusy są ciche i nie emitują szkodliwych substancji w miejscu eksploatacji. Nowy standard, jaki udało się wprowadzić przy okazji autobusów elektrycznych, przekłada się na wygodę pasażerów – duże, jaskrawe tablice informacyjne, specjalnie zaprojektowany układ wnętrza i defibrylatory na pewno zachęca do odbywania podróży transportem zbiorowym – wyjaśnił Łukasz Kosobucki, prezes Zarządu spółki Komunikacja Miejska.

Nie tylko 20 autobusów wodorowych

Przy okazji UM przypomniał, że miasto jest również w trakcie procedury zakupu 11 sztuk nowych autobusów o napędzie hybrydowym – na rybnickie drogi powinny one wyjechać w połowie 2023 r.

W tej chwili linie autobusowe komunikacji miejskiej, organizowane przez Miasto Rybnik, obsługują w sumie: 23 autobusy elektryczne, 12 autobusów zasilanych sprężonych gazem ziemnym oraz ok. 60 zasilanych olejem napędowym.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. L. Tyl

Partner Portalu

Partner Portalu